Infoturbe seminar

Kutsume Teid EVEL ja FOCUS IT poolt korraldatavale „Infoturbe seminarile“, mis toimub neljapäeval, 13. oktoobril 2016 Tallinna Veetöötlusjaamas, aadressiga Järvevana tee 3, V korruse sinises saalis.  Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Päevakava

9:30       Kogunemine

10:00    Avasõnad ja seminari kava tutvustus

10.00 – 11.30 Ettekanded I osa

  • Ülevaade maailmas ning Eestis toimuvast. Millised on ohu- ja ründetrendid maailmas ja Eestis? Kuidas rünnet ära tunda?
  • Vee-ettevõtteid puudutavad ohud. Kas ja millised ründed ohustavad vee-ettevõtteid?
  • Elutähtsa teenuse osutajad (ETO) ja nõuded neile. Kehtiv Hädaolukorra seadus ning kavandatavad muudatused. Seadusemuudatuste mõju ETO-le. Millised on seadusest tulenevad kohustused infoturbe vallas ja kuidas neid täita?

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.00 Ettekanded II osa

  • Töökindluse tagamine. Infoturbe mõju ettevõtte toimepidevusele ja töökindlusele. Automaatikaga seonduvad ohud. Mida teha, et töökindlus ja toimepidevus oleks tagatud?
  • Isikuandmed ja nende kaitse vee-ettevõttes. Mida peab kaitsma ning kuidas kaitsta (mh uus Isikuandmete kaitse määrus ja sellest tulenevad kohustused)?

Lektoritest:

Jaan Oruaas on sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA), kes on töötanud IT-ga seotud ametites alates 1977. aastast. Ta on lugenud loenguid nii Tallinna Ülikoolis kui BCS Koolituse kursustel. Viimastel aastatel on tema projektid olnud infoturbe auditite, protsesside kaardistuse ja analüüsi ning infosüsteemide analüüsi valdkondades. Olulisemad kliendid viimastel aastatel: Justiitsministeerium, Roche Eesti, Tallinna linnavalitsus, Tartu linnavalitsus, Harjumaa Ettevõtluse Arendamise keskus, Siseministeerium, Kultuuriministeerium.

Janek Part on töötanud erinevatel ametikohtadel Hansapanga IT arenduse valdkonnas, Riigi Kinnisvara ASi IT-juhina ning loonud ja juhtinud Leedu Hawaii Expressi, ehitades üles ettevõtte IT süsteemi, mis sisaldas ka turvalisuse ja monitooringu komponente. Focus IT konsultandina on ta oma teadmisi ja kogemust rakendanud IT turvaauditite ja riskianalüüside läbiviimisel ning infoturbejuhtimissüsteemi juurutamisel nii ISKE kui ISO 27000 seeria metoodikatest lähtuvalt.

Seminaril on kaetud kohvilaud, kuid lõunat ei pakuta. Juhul, kui on soov hiljem Tallinna Veetöötlusjaama puhvetis lõunatada, siis palume sellest registreerimisel teada anda. Puhvet tellib toitu vastavalt veepuhastusjaama personalile ning täiendava toidu tellimiseks on neile vaja edastada eelinfo.

Seminar on TASUTA.

Lisainformatsioon Lauri Lagle, tel 51 22 587 või e-post lauri.lagle@evel.ee

Palume koolitusele registreeruda hiljemalt 10. oktoobriks 2016 aadressil evel@evel.ee või mugavalt all oleval vormil.[contact_bank form_id=1 show_title=true show_desc=false]