Julgeolekualane koolitus

Kutsume teid osalema Julgeolekualasel koolitusel teisipäeval, 30. oktoobril 2018 Ülemiste veepuhastusjaamas (Järvevana tee 3, Tallinn), 5. korruse sinises saalis.

Teatavasti on joogiveega varustamine ning reovee ärajuhtimine üks elustähtsatest teenustest. Seetõttu peame olema eriliselt valvsad, et teenus ei katkeks, kas ettenägematute või mõningal juhtudel ka „planeeritud“ tegevuste tagajärjel. Selleks, et seda ei juhtuks on vajalik kõigepealt defineerida teenuse järjepidevusega seotud ohud ning saada ülevaade esmastest lahendustest, kuidas seista vastu võimalikele rünnetele.

EVEL, koostöös Kaitsepolitseiameti ja Riigi infosüsteemi Ametiga on organiseerimas koolitust, kus tulevad jutuks just võimalikud ründed ja nendele vastu seismised.  Lisaks elulistele näidetele käsitletakse koolitusel ka tõetruud lauaharjutust, mis annab osalejatele võimaluse näha ise vee-ettevõtluse nõrku kohti ning leida objektide julgeoleku tagamiseks vajalikke lahendusi.

30. oktoober 2018

Seminari ajakava:

9:45-10:00

Kogunemine, hommikukohv
10:00-10:45

Objekti kaitse üldised alused. Olgert Rõõm, Kaitsepolitseiamet;

10:45-11:15

RIA poolt osutatavad teenused elutähtsat või olulist teenust osutavale ettevõttele. Ragnar Õun, Riigi Infosüsteemi Amet;

11:15-11:30

Kohvipaus;

11:30-12:30CERT-EE ülevaade küberintsidentidest Eestis ja soovitused ettevõtte küberturvalisuse parendamiseks. CERT-EE, Riigi Infosüsteemi Amet;

 

12:30-13:45

Lõuna

(NB! Osaleja enda kulul. Juhul, kui on soov Ülemiste veetöötlusjaama kohvikus lõunatada, siis palume sellest registreerimisel teada anda. Kohvik tellib toitu vastavalt veepuhastusjaama personalile ning täiendava toidu tellimiseks on neile vaja edastada eelinfo. NB! arveldamine toimub SULARAHAS);

13:45-14:15

Küberintsidentidest vee-ettevõtetes. Ragnar Õun, Riigi Infosüsteemi Amet;

14:15-14:30

Kohvipaus;

14:30-15:45

Lauaharjutus;

15:45-16:45

Lauaharjutuse järelmid ja arutelu;
Koht:

Ülemiste veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal.
Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Maksumus:

Koolitus on EVEL liikmetele TASUTA, mitte liikmetele on koolituse tasu  35.-+km.

Registreerimine:

Seminarile registreerimine toimub kuni 26. oktoobrini 2018.

Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN.

Lisainfo:

Lauri Lagle

Tel. 51 22 587

E-post evel@evel.ee