Keskkonnaministeeriumi tellitud töö “Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta” tutvustav seminar

Täpsem info SIIT.