Keskkonnaministeeriumi tellitud töö “Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta” tutvustav seminar

EVEL-is (Järvevana tee 3, Tallinn) toimub 05.04.2016 algusega kell 10:00 seminar, mille eesmärgiks on tutvustada Keskkonnaministeeriumi tellitud tööd “Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta”.

Töö on jagatud neljaks osaks, millest kaks esimest on tänaseks vastu võetud. Töö kolmas osa on viimistlemisel ning aruanne edastatakse seminaril osalejatele pärast töö vastu võtmist. Töö neljas osa on koostamisel ning töö esialgseid tulemusi tutvustavad aqua consult baltic OÜ esindajad seminaril, neljanda osa materjale enne seminari osalejatega ei jagata.

Töö tegemist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.  

Seminari päevakava:

 

10:00

Kogunemine, tervituskohv

10:30

Sissejuhatus päeva

10:35

Ülevaade Eestis tekkivatest reoveesette kogustest, settekäitlemiseks kasutatavatest tehnoloogiatest, sette kasutusviisidest ja kasutamise potentsiaalist erinevates valdkondades (töö I ja II osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

11:30

Küsimused ja arutelu

11:50

Lõuna (omal kulul)

12:30

Jäätmete lakkamise kriteeriumite ettepanekud reoveesette kohta (töö III osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

13:15

Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Marit Liivik

13:45

Küsimused ja arutelu

14:15

Regionaalsete reoveesette käitluskeskuste alternatiivid lähtuvalt tehnilistest lahendustest ning majanduslikust soodsusest (töö IV osa), aqua consult baltic OÜ, Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo

15:15

Paus

15:30

Pärnu biogaasijaama kontseptsiooni tutvustus, TTÜ Keemiainstituut, Peep Pitk

16:00

Arutelu ja küsimused

 

Seminar toimub Järvevana tee 3 vana maja 5. korruse auditooriumis. Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele”. Edasi sõidul jälgige EVEL logosid.

Seminar on kutse saanutele tasuta, kuid lõunasöögiks palume kaasa võtta sularaha.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 01. aprilliks 2016 aadressil evel@evel.ee  või mugavalt all oleval vormi.