Kutsekomisjoni koosolek

Neljapäeval, 4. juunil 2020. a kell 13:00 toimib EVEL kustekomisjoni koosolek Zoomis.