Liikluskorralduse ajutine ümberkorraldamine (Kohtla-Järve)

Eesti Vee-ettevõtete Liit koostöös OÜ-ga Autosõit korraldab

koolituse „Liikluskorralduse ajutine ümberkorraldamine“

Kindlasti on ette tulnud olukordi, kus vee-ettevõttes tuleb ehituse-, remondi- või hooldustöid viia läbi teel või tee kaitsevööndis. Sellega kaasneb tööde teostajal kohustus liiklus parimal võimalikul viisil ümber korraldada ja tagada töid teostavatele töötajatele ohutud töötingimused.

Probleemi aitab lahendada liikluskorraldusvahendite õige ja teadlik paigutus, vajadusel liikluskorralduse ajutine muutmine. Nõuetekohaselt ning läbimõeldult tähistatud teetööde objekt tagab liikluse turvalisuse ja sujuvuse ning tõstab töid teostava ettevõtte mainet liiklejate silmis.

Koolitusel selgitab OÜ Autosõit juhendaja liikluskorda reguleerivaid õigusakte, liikluse ümberkorraldamist, reguleerimist, liikluskorraldusvahenditele esitatavaid nõudeid, harjutatakse liikluskorralduse skeemi koostamist, objekti tähistamist liikluses ja kirjeldatakse sagedamaid eksimusi.

VENEKEELSE grupi koolitus toimub 10. oktoobril 2019 OÜ Järve Biopuhastus õppeklassis, aadressiga Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve ja

EESTIKEELSE grupi koolitus toimub 17. oktoobril 2019 AS Paide Vesi õppeklassis, aadressiga Ruubassaare Tee 18, Paide.

Õppepäev algab teoreetilise osaga õppeklassis ja jätkub praktilise osaga vee-ettevõtte territooriumil või linnaruumis.

Koolituse ajakava:

9:45 – 10:00

Kogunemine, hommikukohv

10:00 – 11:30

Teoreetiline osa, I blokk

11:45-13:15

Teoreetiline osa, II blokk

13:15-14:00

LÕUNA. Toitlustus toimub samas hoones

14:45-15:30

Praktiline töö õppeklassis

15:45-17:15

Praktiline välitöö

14:00– 14:45

Teoreetiline osa, III blokk

Maksumus:

EVEL liikmetele maksab koolitus 118.-+km. (Koolitus on suunatud ainult EVEL liikmetele)

Koht:     

VENEKEELSE grupi koolitus toimub 10. oktoobril 2019 OÜ Järve Biopuhastus õppeklassis, aadressiga Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve ja

EESTIKEELSE grupi koolitus toimub 17. oktoobril 2019 AS Paide Vesi õppeklassis, aadressiga Ruubassaare Tee 18, Paide.

Registreerimine:

Seminarile registreerimine toimub kuni 4. oktoobrini 2019. a.

Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN. (venekeelne grupp)

Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN. (eestikeelne grupp)

Lisainfo:

Lauri Lagle; Tel. 51 22 587; E-post lauri.lagle@evel.ee