Õhusaasteloa teemaline veebikohtumine

Olete oodatud õhusaasteloa teemalisele veebikohtumisele 25. märtsil kell 10:00 – 11:30, mille käigus Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist Merily Lakson annab ülevaate vee-ettevõtetele kehtivatest nõuetest. Lisaks tutvustab ta äsja valminud abikalkulaatorit, mille abil saab hinnata välisõhku heidetavate saasteainete kogust.

Kehtiva korra järgi peavad kõik vee-ettevõtted, kes tegelevad reoveepuhastusega ja kes kompostivad reoveesetet, välja selgitama, kas ettevõttel on vaja omada õhusaasteluba. Mitmed vee-ettevõtted on Keskkonnaametilt juba saanud vastavasisulise kirja või küsimused. Teiste poole pöördutakse keskkonnaloa muutmiste menetluse käigus.

Kohtumise eesmärgiks on selgitada kehtivaid nõudeid, nende täitmise võimalusi ja vastata tekkinud küsimustele.

25.märtsil toimvale kohtumisele saab registreerida Zoomi lingi kaudu:

https://zoom.us/meeting/register/tJMldOqurTktEtds8wcYEFPGVLIMaTKJSrXF

Sealt saate kohe vastuseks ka osaluslingi.