Õppereis Portugali

6.-10. november 2017 korraldab EVEL õppereisi Portugali.  Reisi eesmärgiks on tutvuda kohaliku regionaalse vee-ettevõtlusega, näha, kuidas tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Külastatakse erinevaid vee- ja reoveepuhastusjaamu. Külastatakse Portugali vee-ettevõtete liitu APDA. Programmi kokkupanemisel on suureks abiks olnud Pedro Beraud Águas de Portugal Internacional´st.