OSKA infoseminar

22. 11.2019. a toimub kutse OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna rakendusuuringu infoseminar 11:00-13:45 Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses.