Projekti BEST seminar – Koostöö tööstusklientidega ja reovee järelpuhastus I

 „Projekt BEST – Koostöö tööstusklientidega ja reovee järelpuhastus“

Aeg:10. ja 11. mai 2018 
Koht:10. mai 2018

Tartu Ülikool – Keemia Instituudi/Chemicum (Ravila 14a, Tartu) suur auditoorium (ruum 1021)

Tartu Veevärk AS (Tähe 118, Tartu) – järelpuhastuse pilootseade. 

 

 11. mai 2018Tartu Ülikool – Keemia Instituudi/Chemicum (Ravila 14a, Tartu) suur auditoorium (ruum 1022)
Päevakava:Neljapäev, 10. mai 2018 
 9:00-9:30

Kogunemine ja hommikukohv

 9:30-9:40Tervitussõnad – Vallo Kõrgmaa, EVEL
 9:40-10:00Ketasfiltrid Eestis – Taavo Tenno, Aqua Consult Baltic OÜ/Tartu Ülikool
 10:00-11:00

RVP kolmanda astme puhastus tehnoloogiad – Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland OY

 11:00-11:15Kohvipaus
 11:15-12:30

Tööstusettevõtete reovee eelpuhastus – Maija Vidqvist, Teollisuudenvesi OY

 12:30-13:15Lõuna
 13:15-13:35Tallinna Tehnikaülikooli osa BEST projektis – Argo Kuusik, TTÜ vee-ja keskkonnatehnika uurimisrühma teadur
 13:35-14:00Tallinna Tehnikaülikooli pilootseadme tutvustus – Enn Tõnisberg, insener
 14:00-14:30sõit Tartu Veevärk ASi (Tähe 118, Tartu)
 14:45-16:00Tallinna Tehnikaülikooli pilootseade  Tartu Veevärk ASis – Enn Tõnisberg, insener
   
 Reede, 11. mai 2018 
 9:00-9:30Kogunemine ja hommikukohv
 9:30-9:50BEST projekti tutvustus, Miitta Rantakari, BEST projektikoordinaator
 9:50-10:10

Juhend – Tööstusheitvete puhastus olmereoveepuhastis, ohtlikud ained – Vallo Kõrgmaa, EVEL

 10:10-10:40

AS Paide Vesi näide toiduainetetööstuse liitumistingimuste ja liitumislepingu läbiviimise protsessist – Jaan Madis, Paide Vesi AS

 10:45-11:00

Töötubade tutvustus ja gruppidesse jaotus. Auditoorium jaotatakse kuni 5 grupiks ning mõlemale grupile antakse arutluseks 2 teemat.

Töötubade teemad:

1. Liitumistingimised – tööstuskliendi ja vee-ettevõtja vastastikune kasu ja koostöö

2. Tööstuste ohtlikud ained ja nende puhastus olme reoveepuhastis

 11:00-11:15Kohvipaus
 11:15-12:00Töö gruppides
 12:00-13:00Töögrupi juhtide kokkuvõtted, seminari lõpetamine
Maksumus: Seminar on TASUTA
Registreerimine: 

Seminaril osalemiseks palume täita järgneva vormi SIIN.

Registreerimine toimub kuni 3. maini 2018.

NB! PÄEVAKAVAS VÕIB ETTE TULLA MUUDATUSI