Rahalise tagatise rakendamine reoveesettele

Kolmapäeval, 30. septembril 2020. a kell 11:00 korraldab EVEL koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga veebikohtumise, mille käigus selgitatakse olukorda seoses rahalise tagatise rakendamisega reoveesettele. Kohtumine on ajendatud EVEL-i kirjast Riigikogule, milles juhtisime tähelepanu jäätmeseaduse muudatusele, mille tulemusena rakendub rahaline tagatis muuhulgas reoveesettele.