Rahvusvahelist Veepäeva tähistav konverents “VEEMAJANDUSE KESTLIK ARENG ja KESKKONNAHOID”

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride selts korraldavad 28. aprillil 2015 AS Tallinna Vesi veetöötlusjaamas Ülemiste järve ääres Järvevana tee 3

Rahvusvahelist Veepäeva tähistava konverentsi “VEEMAJANDUSE KESTLIK ARENG ja KESKKONNAHOID”

10.30 Saabumine, registreerimine

11.00 Avamine

11.10 Eesti keskkonnanõuete väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted – Rene Reisner, Keskkonnaministeerium

11.35 Veemajanduskavade koostamine – Pille Antons, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE)

12.00 Elanikkonna veetarbimise ja reostuskoormuse muutused seoses asustuse muutustega – Arvo Järvet, Eesti Veeühing

12.25 Vee-ettevõtluse kestlikkus inseneeria vaatevinklist – Andres Piirsalu, EVKIS

12.50 VAHEAEG. Tutvumine Tallinna veetöötlusjaama museaalidega.

14.00 Vee-ettevõtete kestlikkus ÜVERT vaatevinklist – Hannes Aarma, ÜVERT juht, KKM välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist

14.25 Toorvee mõju heitvee kvaliteedile – Triin Raspel, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS

14.50 Ohtlikud ained vee-ettevõtluse vaatevinklist – Marja-Liisa Soone, EVEL õigusnõunik

UUS: 15.05 Veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamise juhend – Juhan Ruut, Balti Keskkonnafoorum

15.20 „Eesti veetornide ajaloost”Arvo Järvet, Eesti Veeühing

 

Registreerimine kuni 24. aprillini  ando@hvv.ee (Ando Laanesoo, tel 51 45 857) või  evel@evel.ee

Osalemine EVEL, Veeühingu ja EVKIS liikmetele tasuta.
Mitteliikmetele osalemine 50 eurot (sisaldab käibemaksu). Arve esitab EVEL pärast sündmust.

Ettekanded

Eesti keskkonnanõuete väljatöötamise ja rakendamise põhimõtted Rene Reisner
Veemajanduskavad ja meetmeprogrammid 2015-2021 Pille Antons
Veekeskkonnale ohtlike ainete ohjamise juhend Juhan Ruut
Vee-ettevõtluse kestlikkus inseneeria vaatevinklist Andres Piirsalu
Toorvee mõju heitvee kvaliteedile Triin Raspel
Olmevee tarbimise ja reostuskoormuse potentsiaalsed muutused maa-asustuses Arvo Järvet
Ohtlikud ained vee-ettevõtluse vaatevinklist Marja-Liisa soone
Eesti veetornid Arvo Järvet
Eesti Vee-ettevõtete kestlikkus ÜVERT vaade Hannes Aarma