Seminar “IWAMA projekti lõpetamine ja reoveesette tootestamine”

Selle aasta aprilliga jõuab lõpule EVEL-i esimene INTERREG projekt – IWAMA, mis maakeeles tähendab interaktiivset veemajandust Läänemere piirkonnas. IWAMA fookus oli suunatud reoveepuhastuse nutikate settekäitluslahenduste ja energiasäästu uuringutele.

Läbi mitmete töötubade ja pilootprojektide jagati kogu projekti kestel infot reoveepuhastuse erinevate tehniliste lahenduste kohta, mis leiavad kasutust Läänemereäärsetes riikides. Pilootprojektidest väärib märkimist Tartu reoveepuhastis valminud täiendav lämmastikueraldus – ANAMMOX lahendus ja Türi ning Oisu reoveepuhastite settetahenduse pilootprojektid.

Seminaril saame ülevaate reoveesette sertifitseerimisprotsessist sertifitseerija pilgu läbi. Lisaks tutvustatakse veel pooleliolevat projekti, mille eesmärgiks on saada ülevaade reoveesette tootestamise võimalustest Eestis.

Päeva kokkuvõtvas vestlusringis loodame leida vastused küsimustele:

  • kas puudus on settekäitlusrajatistest või teenuse korraldajatest?
  • millised peaksid olema järgmised sammud reoveesette käitluse korraldamiseks?

Koht:

Saku mõis (Juubelitammede tee 4, Saku).

Maksumus:

Koolitus on kõigile osalejatele TASUTA.

Registreerimine:

Seminarile registreerimine toimub kuni 5. aprillini 2019. a.

Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN.

Lisainfo:

Lauri Lagle; Tel. 51 22 587; E-post evel@evel.ee