Seminar „Kuidas mõjutab 2018 märtsis jõustuv andmekaitsereform vee-ettevõtteid?”

Seminar „Kuidas mõjutab 2018 märtsis jõustuv andmekaitsereform vee-ettevõtteid?”

Euroopa Parlament kiitis heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv ning seda hakatakse kohaldama koos hetkel väljatöötamisel olevate siseriiklike õigusaktidega alates 25. maist 2018.

Tänaseks on teada, et justiitsministeerium plaanib siseriiklikud õigusaktid koostada selliselt, et vee-ettevõtted liigitakse isikute hulka, kes peavad määrama endale andmekaitsespetsialisti. Seejuures ei tingi õigusaktid ilmtingimata asutuse või organi isikkoosseisu suurenemist, vaid üks andmekaitseametnik on võimalik määrata tegutsema mitmes asutuses või organis korraga ning samuti lubab isikuandmete kaitse üldmäärus sellist teenust teenuslepingu alusel sisse osta.

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Kuidas mõjutab 2018 märtsis jõustuv andmekaitsereform vee-ettevõtteid?”. Seminaril tutvustatakse isikuandmete kaitse reformi sõlmpunkte ning püütakse ühisel leida vee-ettevõtetele sobivaim lahendus.

Seminari ajakava:

10.00 – 10.30Kogunemine, hommikukohv.
10.30 – 11.00“Andmekaitsereformist tulenevad ootused eeskujulikule (vee-)ettevõttele, sh siseriiklike õigusaktide tutvustus.” Ave Piik , Advokaadibüroo Derling OÜ vandeadvokaat.
11.00 – 11.30„Millised on vee-ettevõtete käsutuses olevad isikuandmed?” Ants Soone, Soone Advisory OÜ jurist.
11.30 – 12.00“Vee-ettevõtte andmekaitsereformiga seotud praktiline kogemus.” Mailis Kullerkupp-Jõekaar, AS Tallinna Vesi õigusteenistuse juht.
12.00 – 13.00Paneeldiskussioon: “Mida peab vee-ettevõte tegema, et rakendada andmekaitsereformist tulenevaid kohustusi ja õigusi eeskujulikult?”
13.00 – 14.00 Lõuna (NB! Osaleja enda kulul. Juhul, kui on soov Tallinna Veetöötlusjaama puhvetis lõunatada, siis palume sellest registreerimisel teada anda. Puhvet tellib toitu vastavalt veepuhastusjaama personalile ning täiendava toidu tellimiseks on neile vaja edastada eelinfo.)
14.00 – 15.00 Arutelu: “Vee-ettevõtete soovid ja vajadused joogivee riskihinnangu koostamiseks.” Arutame joogivee riskihinnangu võimalusi ning vee-ettevõtete vajadust ja võimalust selle koostamisel või tellimisel.

Aeg:  27. september 2017

Koht:  AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Maksumus: Seminaril osalemine EVEL liikmetele TASUTA. Mitteliikmetele on maksumuseks 50 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Tasumine: Registreerimise järgselt saadame mitteliikmetele sellekohase kinnituse ja arve.

Registreerimine: Seminarile registreerimine toimub kuni 22.09.2017.

 

Lisainfo:

Lauri Lagle
Tel. 51 22 587
E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!

logo eesti