Seminar „Riigihangete uus seadus“

Seminar „Riigihangete uus seadus“

Uus riigihangete seaduse eelnõu on Riigikogus vastu võetud. Seaduse jõustumise tähtajaks on seatud 1. september 2017.a. Riigikogu menetluse käigus on eelnõus üksjagu muudatusi tehtud ja kahjuks enamus neid ei ole läinud hankijale soodsas suunas. Koolituse eesmärk on anda ülevaade Riigikogu menetluse käigus tehtud muudatustest ning anda soovitusi riigihangete läbiviimiseks juba uue eelnõu baasilt.

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril „Riigihangete uus seadus“. Kolme moodulisse jagatud seminarpäeval tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

– Riigikogu menetluse järgsed muudatused- kelle nägu?

– Muudatused piirmäärades

– Hanke eeldatava maksumuse leidmine

– Pakkumuste esitamise tähtajad

– Lihthankemenetluse probleemkohad tulevikus

– Sotsiaal- ja eriteenuste hanke reeglid- üks samm edasi, kaks tagasi

– Riigihankemaailma püha lehm – ehitustööde hanked

– Hankepassi roll kõrvaldamise ja kvalifitseerimise protsessis

– Alltöövõtjate kontroll menetluse kestel ja lepingu täitmisel

– Lepingute muutmise võimalused tulevikus

– Muudatused vaidlustusmenetluses

Seminari lektoriks on Hankepartner OÜ riigihangete ekspert Jarlo Dorbek.

Jarlo Dorbek omab rohkem kui 15 aastat riigihangete läbiviimise kogemust, ta tegeleb riigihangete alase nõustamise, riigihangete koolituste, riigihangete läbiviimisega ning keeruliste (ühis)hankeprojektide juhtimisega. Kuni 2011 aastani oli Jarlo Justiitsministeeriumi riigihangete spetsialist, kust ta tegeles hankepoliitika koordineerimise, Justiitsministeeriumi ja valitsemisala tsentraalsete riigihangete läbiviimise ja hankelepingute koostamise, lepingu läbirääkimiste ja lepinguvaidlustega.

Seminari ajakava:

 9.30 – 10.00 kogunemine ja hommikukohv

 10.00 – 12.00 koolituse esimene moodul

 12.00 – 13.00 lõuna

 13.00 – 14.30 koolituse teine moodul

 14.30 – 14.45 kohvipaus

 14.45 – 15.45 koolituse kolmas moodul

Aeg: 20. september 2017

Koht: AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal

Maksumus: Seminari maksumuseks on 50 eurot*, millele lisandub käibemaks.

Maksumus sisaldab toitlustust.

*Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) ja Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) liikmetele rakendub 50%-line soodustus

Registreerimine Seminarile registreerimine toimub kuni 11.09.2017.

 

Lisainfo Lauri Lagle

Tel. 51 22 587

E-post evel@evel.ee

 

logo eesti