Ühendseminar „Joogivee riskihinnangu ja tehnorajatiste talumise tasude tutvustused ja küsimustele vastamine”

Ühendseminar „Joogivee riskihinnangu ja tehnorajatiste talumise tasude tutvustused ja küsimustele vastamine”

Kutsume teid osalema Eesti vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt läbiviidaval seminaril, kus on ühendatud kaks olulist teemat joogivee riskihinnang ja tehnorajatiste talumise tasud. Lisaks selgitatakse õigusaktide valmimise protsessi ja selles kaasarääkimise võimalusi.

Seminari:

I osas:

27. septembril 2017 toimus EVEL seminar, kus liimeskonnale jagati arutelu korras teavet joogivee riskihinnangu võimalustest. Terviseameti eesmärgiks on innustada rohkem vee-ettevõtteid õigusaktidest tulenevaid eelistusi s.t. riskianalüüsi kasutama, mistõttu jagab selgitusi ja vastab küsimustele Knut Tamm Terviseametist. Seminaril:

  • jagame teavet joogivee riskihinnangu võimalustest;
  • selgitame välja, miks ei ole seni ükski veekäitleja esitanud Terviseametile joogivee riskihinnangut. On levinud arusaam, et leebemate nõuete taotlemine ei tasu ära. Kas taotlejate poolt on konkreetselt välja toodud, mida mitte-tasumise all on mõeldud? Kas see on taotlemise rahaline kulu, ajakulu, liigne bürokraatia või midagi muud?
  • Millised piirkonnad ja valdkonnad on siiani väljendanud kõige suuremat huvi riskihinnangu koostamiseks – vee-ettevõtjad, majutus-ettevõtjad, tööstused või mõni muu sektor?
  • Kas Terviseamet näeb vajadust anda taotluse esitamise julgustamiseks täiendavat infot või on arutatud muid stiimulpakette?

II osas:

  • Direktiivid, seadused ja määrused valmivad kõik vastavalt kokkulepitud reegleid järgides. Sageli tundub, et tekstid kirjutatakse kellegi poolt valmis ja ettevõtetel puudub võimalus kaasa rääkida. EVEL-i õigusnõunik, Pille Aarma selgitab lühidalt õigusaktide valmimise protsessi ning selles osalemise võimalusi.
  • Järgmise aasta algusest jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) (https://www.riigiteataja.ee/akt/104052018003), mis kehtestab uue tasude arvestamise reeglistiku. Muudatus puudutab muuhulgas käimasolevaid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimisi ning ehitamisi.

Seminaril annab seadusest ülevaate ja vastab küsimustele Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets, kes juhtis ka eelnõu menetlust.

Seminari ajakava:

Kolmapäev, 6. juuni 2018 
10:45– 11:00

Kogunemine, hommikukohv.

11:00 – 13:00

“Joogivee riskihinnang“ Knut Tamm, Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist.

13:00 – 14:00

Lõuna

(NB! Osaleja enda kulul. Juhul, kui on soov Tallinna Veetöötlusjaama kohvikus lõunatada, siis palume sellest registreerimisel teada anda. Kohvik tellib toitu vastavalt veepuhastusjaama personalile ning täiendava toidu tellimiseks on neile vaja edastada eelinfo. NB! arveldamine toimub SULARAHAS)

14:00 – 14:30

„Õigusaktide menetlemise protsess ja selles osalemise võimalused“ Pille Aarma, EVEL õigusnõunik.

14:30 – 16:30

„Tehnorajatiste talumise tasud“ Vaike Murumets, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik.

Koht

AS Tallinna Vesi Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn, V korruse saal. Teekonna kohale pääsuks leiad SIIT. Autoga saabumisel on võimalik parkida vastavalt lisatud skeemile.

Maksumus

Seminar on EVEL liikmetele TASUTA.

Mitte-liikmetele on seminari tasu 25.-+km.

Registreerimine

Seminarile registreerimine toimub kuni 4.06.2018 kell 12:00.

Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN.

                        

Lisainfo:

Lauri Lagle

Tel. 51 22 587

E-post evel@evel.ee

Kohtumiseni seminaril!