Ühistegevuse initsiatiivist päikeseenergia tootmiseks ja tarbimiseks vee-ettevõtete tarbimiskohtades

Seminar “Ühistegevuse initsiatiivist päikeseenergia tootmiseks ja tarbimiseks vee-ettevõtete tarbimiskohtades”

Elektrienergia on üks suuremaid kulusid veekäitluses. Päikeseelektri kasutamine on atraktiivne võimalus elektrienergia kokkuhoiuks. Paide Vesi AS, Matsalu Veevärk AS ja Kohila Maja OÜ on analüüsinud päikeseenergia kasutuselevõttu vee-ettevõtete tarbimiskohtades. Konsultatsioone on peetud mitmete teiste vee-ettevõtetega. Põhiküsimus on olnud: kas ostame üksnes päikeseenergiat, nagu näiteks Eesti Gaas pakub:  või on mõistlikum ise jaam rajada, toota ja tarbida. Oleme selgitanud, et investeeringutoetust vee-ettevõtetele (riigiabi) praegu turul päikesejaama rajamiseks saadaval pole. On taastuvenergia toetus vastavalt elektrituruseadusele . Vee-ettevõtete jaoks ongi taastuvenergia toetuse kasutamise võimalus üks võtmeküsimusi.

Elektrituru ja päikesejaamade rajamise, päikeseenergia tootmise ning kasutuselevõtt tarbimiskohtades on väga spetsiifiline valdkond. Seda kompetentsi vee-ettevõtetel endal pole ja mõistlikum oli leida asjatundjast partner, kellega koos analüüsi jätkata. Selleks sai BestEnergy OÜ  juhatuse liige Andres Keba.

Andres Keba teostas tasuvusanalüüsi Paide linna reoveepuhastile 2x50kW jaama ja Aravete reoveepuhastile 50kW jaama osas. Analüüsi tulemused innustavad edasi tegusema, sest ca 35 000 eurose jaama tasuvusajaks kujunes ca 7,5 aastat.

Kuidas edasi?

Paide Vesi AS, Matsalu Veevärk AS ja Kohila Maja OÜ on jõudnud selgusele, et ühiselt projekti elluviies saab mahuefekti kasutades soodsamalt ja oleme põhimõtteliselt otsustamas Andres Keba juhtimisel ühistegevust jätkata järgmise tegevuskavaga:

  1. Elektrilevilt liitumistingimuste taotlemine tootja liitumiseks;
  2. Jaamade projektide koostamine ja ehituslubade saamine;
  3. Hange jaamade ehituseks (kas siis kõik seadmed-materjalid koos ehitusega või põhiseadmed eraldi hankega);
  4. Jaamade ehitus.

Antud seminari korraldamise eesmärgiks ongi selgitada, kas EVEL liikmeskonnas võib veel olla huvilisi, kes sooviksid ühistegevusega liituda. Siis oleks loodetav kasu veelgi suurem. Seejärel jõuaksime lõplikule selgusele, kellega, mis mahus, mis hinnaga, mis ajagraafikus projekt ellu viiakse.

Seminari ajakava:

9:45 – 10:00

Kogunemine, hommikukohv

10:00 – 10:10

Pille Aarma EVEL tegevjuht ja Vahur Tarkmees Kohila Maja OÜ juhatuse liige

10:10 – 12:00

Projekti tutvustamine, arutelu, huviliste selgitamine, jätkutegevuste kavandamine – Andres Keba (BestEnergy OÜ), Jaan Madis (Paide Vesi AS), Vahur Tarkmees (Kohila Maja OÜ), Hans Liibek (Matsalu Veevärk AS)

12:00 – 13:00

Paikvaatlus Paide reoveepuhastil seoses tulevase päikesejaamaga

Maksumus:

TASUTA

Koht:     

17. detsember 2019 AS Paide Vesi reoveepuhasti seminariruum, aadressiga Ruubassaare tee 18, Paide.

Registreerimine:

Seminarile registreerimine toimub kuni 13. detsembrini 2019. a.

Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN.

Lisainfo:

Irina Vahtra; Tel. 5648 3211; E-post irina.vahtra@evel.ee