Ümarlaud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuses kell 11:00