Uue joogivee direktiivi tutvustus

Eelmise aasta lõpus võttis Euroopa Parlament vastu direktiivi olmevee kvaliteedi kohta (2020/2184), mida kõnekeeles nimetatakse joogivee direktiiviks.

Uus direktiiv on varasemast (98/83/EL) oluliselt poliitilisem ja suunatud tarbijatele. Kvaliteediparameetritele seati üsna ambitsioonikad eesmärgid, lisandus täiendav riskihindamise kohustus jne. Meetmed, kuidas nõuete täitmiseni jõutakse tuleb liikmesriikidel endal otsustada.

Direktiivi tekst: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN

 

Kolmapäeval, 17.veebruaril 2021. a kell 14.00 toimub veebikohtumine, kus tehakse ülevaade uuest joogivee direktiivist  Zoomi keskkonnas lingil: https://zoom.us/j/92849639274 (Eelnev registreering ei ole vajalik.)

Ülevaate teeb Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Ramon Nahkur.