Veepäevale pühendatud konverents

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustus- ja Kanalisatsiooniinseneride Selts korraldavad 06. aprillil 2016 AS Tartu Veevärgis Tähe 118

Kava:

10.00-10.30 Saabumine, tervituskohv

10.30-11.00 Sademevee majandamise põhimõtted – keskkonnapoliitiline käsitlus – Rainer Vakra, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

11.00-11.30 Ruumiline planeerimine ja sademevee majandamise kavandamine – Andres Levald, nõunik, planeeringute osakond, Rahandusministeerium

11.30-12.00 Kliimamuutuse mõjud sademevee majandamisele – Arvo Järvet ja Mait Sepp, Eesti Veeühing, TÜ geograafia osakond

12.00-12.30 Sademevee majandamise väljakutsed – Raili Kärmas, nõunik, Keskkonnaministeerium

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.20 Sademevee immutamise Raineo süsteem – Indrek Oidram, Pipelife Eesti

13.20-13.50 Tartu linna sademevee majandamise kogemused ja visioon – Toomas Kapp, Tartu Veevärk

13.50-14.20 Võru linna sademevee majandamise kogemused ja visioon – Raiko Palm, majandusosakonna juhataja Võru linnavalitsus

14.20-14.50 Sademevee äravool ja kvaliteet Mustoja valgalal – Karin Pachel, TTÜ

14.50-15.20 Inseneri vaatevinkel sademevee majandamisel – Andres Piirsalu, Entec, EVKIS

15.20-15.30 Lõpetamine

15.30-17.00 Ringkäik reoveepuhastusjaamas (soovijatele)

Kõik ettekanded on leitavad SIIT.