Vestlusring reoveesette piirkondlike keskuste loomise teemal

Kutsume Teid osalema vestlusringil, mis toimub neljapäeval, 30. augustil 2018 kell 10:00-13:00 Ülemiste veepuhastusjaamas (Järvevana tee 3, Tallinn), 5. korruse sinises saalis.

Üritus on TASUTA.

Kohtumise eesmärgiks on kaardistada reoveesette piirkondlike keskuste loomise kitsaskohad ja ergutada initsiatiivide loomist. Arutada olemasolevate teadmiste, mõtete, initsiatiivide üle ja mõelda, kuidas edasi.

Taustainfo:
Keskkonnaministeerium (KeM) plaanib veemajandustaristu meetme määruse muutmisega anda toetust settekäitluse investeeringute tegemiseks regionaalsetele vee-ettevõtetele. Pole selget arusaamist, kas loodav võimalus leiab ka tegelikult kasutamist ja kas see soodustaks terviklikku setteprobleemi lahendamist Eestis. Huvid ja võimalused on ju väga erinevad. Settekäitlusega tegelevad nii vee-ettevõtted kui jäätmekäitlejad, kuid ühistegevus oleks mõistlik. Üha enam tundub, et kõige suurem probleem reoveesette majandamisega Eestis on mõjuvõimsa ühistegevuse organisaatori-eestvedaja puudumine. Erinevad olemasolevad initsiatiivid on nõrgad ja killustunud ning ei kõneta ega haara kaasa enamust. Tõhusaks tegijaks võiks osutuda tulunduslikul alusel asutatud juriidiline isik, kes koondab osanikena nii vee-ettevõtjaid kui jäätmekäitlejaid ja mille põhieesmärgiks on reoveesette käitlemine ja turundamine. KeM on andnud selge sõnumi, et kui selline initsiaator tekib, siis ollakse valmis kaaluma ka riiklikku toetuse andmist investeeringuteks. Ettevõtete liidud, EVEL ja EJKL, saavad olla initsiatiivi toetavas ja nõustavas rollis kuni see on saavutanud isetegevuse kestliku võimekuse. Ja edaspidi koostööpartner.

NB! Registreerimiseks palun täida vorm SIIN.

Registreerimine toimub kuni 26. augustini 2018.