Meediakajastus

külmunud kraan ruut
Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks
konkurentsiamet
ERR: Allar Jõks ja Piibe Lehtsaar: kas riigikogu tõstab tarbijate maksukoormust?
lisa 1
AS Emajõe Veevärk tellimusel valmis ettevõtte kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimise
21062021-kastmisvesi-v-rotated
EVEL: Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid
10062021-NOAH-seminar
EVEL: 10. juunil toimus seminar „Targad lahendused üleujutusriskide vähendamiseks“, kus tutvustati projekti NOAH esmaseid tulemusi
EVEL_255-scaled
2. juunil 2021. a allkirjastasid EVEL juhatuse aseesimees Margus Proos ja keskkonnaminister Tõnis Mölder uuendatud vaba tahte lepingu
EurEau on esitanud kirjalikud seisukohad ettevaatus- ja innovatsiooniprintsiibi ja BREFs suhtes ning avaldanud lühiülevaate joogivee ja lekete käitlemisest.
Terviseamet: Kasutuseta seisnud torustikud tuleb enne joogivee tarbimist üle loputada
Uuring: pooled Eesti elanikest ei tea, mida peale hakata vanade ravimitega
Vee-ettevõtete Liit: „Puhas vesi võib lõppeda“
Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub!
EKUK: Ravimijääkide laialdane levimus ja suured sisaldused keskkonnas näitavad negatiivsete keskkonnamõjude ja antibiootikumiresistentsuse tekke ohtu