Eesti Vee-ettevõtete Liit pärjas parimaid

Eesti Vee-ettevõtete Liit pärjas parimaid

Eesti Vee-ettevõtete Liit otsustas 23.03 toimunud üldkoosolekul anda tänavuse Elutöö auhinna Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor tehnikadoktor Harald-Adam Velnerile ja auhinna Aasta Veetegu ASile Tallinna Vesi kogu Ida-Euroopas ainulaadse biopuhasti rajamise eest.

 „Professor Velneri tegevus Eesti veemajanduse arendamisel, veeteadlaste ja inseneride ettevalmistamisel on märkimisväärne,“ ütles EVELi juhatuse esimees Veiko Kaufmann. „Tal oli ka oluline osa Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni ettevalmistamisel ja allkirjastamisel aastal 1974.“

 Professor Velneri sulest on ilmunud enam kui 100 teadustööd Läänemere ja selle vesikonna veekogude kaitsest ja veemajanduse korraldamisest. Tema juhendamisel on kaitstud rida kandidaadi- ja doktoriväitekirju, rääkimata temalt koolituse saanud sadadest veemajandusinseneridest. 1988.a. valiti professor Velner taasasutatud Eesti inseneride liidu presidendiks, selles ametis oli ta kuni 1994. aastani.

 „ASi Tallinna Vesi eelmisel suvel valminud biofilter on ainulaadne keskkonnaprojekt kogu Baltikumis ja Ida-Euroopas nii oma investeeringumahult kui keerukuselt,“ ütles EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Uus biofilter võimaldab oluliselt vähendada Tallinna lahte suubuva lämmastiku kogust ning parandada heitvee kvaliteeti.“

9 miljonit eurot maksma läinud biopuhasti puhul võib esile tuua 4 olulist keskkonnasäästu aspekti:

  1. uue protsessi rakendamine võimaldas vähendada kemikaalivajadust 5% võrra;
  2. biofilter on kergesti laiendatav moodulsüsteem ja ehituslikult väga kompaktne – väikesed vahemaad vajavad vähem betooni, torustikke ja kaableid;
  3. biofiltri kaks põhiprotsessi kasutavad vaheldumisi samu seadmeid ja torustikke;
  4. protsessi pesuveena kasutatakse väljundi heitvett ning hoone sisetemperatuuri hoidmiseks plusstemperatuuril on kasutatud reoveest vabanevat soojust.

 Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 39 vee-ettevõtet ja 20 vee-alaga seotud ettevõtet.

 Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

E-post: vahur.tarkmees@evel.ee, +372 530 92 153