Vee-ettevõtted kutsuvad üles ohtlikust kaevust teada andma

Eesti vee-ettevõtete liit ühineb päästeameti ja tehnilise järelevalve ameti algatusega ja kutsub eestimaalasi katmata kaevudest teada andma.

Ohtlikest rajatistest saab teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või piirata, teatas liit.

„Toetame igati tehnilise järelevalve ameti ja päästeameti üleskutset,“ ütles EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Olukord, kus varaste saagiks langeb aina enam kaevuluuke, teeb Eesti vee-ettevõtted väga murelikuks ja meid ei tee murelikuks mitte uute kaevuluukide soetamiseks kuluvad rahasummad, vaid võimalus, et paari süüdimatu varga ja seadustele vilistava vanametalli kokkuostja süü tõttu võib mõni inimene elu kaotada.“

Päästeala infotelefonile 1524 helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta ja käidavust asukohas, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise loodusest ülesleidmisega.

Lisaks on selliste ohtlike rajatiste kaardistamiseks loodud spetsiaalne maa-ameti kaardirakendus, kuhu kantakse andmed kõigi avastatud ohtlike rajatiste kohta. Ehitusjärelevalve teostajatele on kaardirakendus heaks tööriistaks, mille kaudu saab muuhulgas jälgida ohtlike rajatiste staatust ehk kas ja mil määral on ohu kõrvaldamisega tegeletud.

Eesti vee-ettevõtete liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 39 vee-ettevõtet ja 20 vee-alaga seotud ettevõtet.

Allikas: delfi.ee