Keskkonnaameti looduskaitsekuu üritused „Allikad ja jõed – elu voolavad lätted”

Keskkonnaamet kutsub kõiki huvilisi looduskaitsekuule ning rahvusvahelisele kaitsealade päevale pühendatud matkadele laupäeval, 26. mail. Matkad on tasuta ja vajalik on eelregistreerimine  kuni  22.  maini  2012  (või  kuni  kohti  jätkub). Looduskaitsekuu üritused maakondade kaupa