Konkurentsiamet avalikustas ÜVK liitumistasu arvutamise soovitusliku metoodika

EVEL’i ÜVK Liitumistasu töörühm on peamise eesmärgini jõudnud: Konkurentsiamet (KA) on avalikustanud oma kodulehel Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise soovitusliku metoodika, et oleks tagatud kõigile vee-ettevõtjatele võrdsed ja üheselt mõistetavad nõuded liitumistasu arvutamise metoodika koostamiseks. Dokumenti vaata SIIT.