Põltsamaa ÜF projekti I etapi avamine

Põltsamaal avatakse neljapäeval 19. jaanuaril Põltsamaa linna ja selle lähiümbruse veeprojekti I etapp. Tegemist on EL Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatava veemajanduse renoveerimise ja ehitusprojektiga (SFOS nr 2.1.0101.09-0022) mille käigus:
1) renoveeriti ja ehitati veetorustikke 17,73 km;
2) renoveeriti ja ehitati kanalisatsioonitorustikke 19,06 km;
3) rajati survekanalisatsioonitorustikke 0,97 km, paigaldati 3 reoveepumplat ning rekonstrueeriti paremkalda linnaosa reoveepeapumpla;
4) renoveeriti ja laiendati Põltsamaa linna reoveepuhastit.

Projekti kaasrahastajad on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Põltsamaa Varahalduse OÜ ning etapi maksumus on 3,6 miljonit eurot.

Lisainformatsioon:
Kuldar Kipper
Tegevdirektor
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Tel: 776 2260
E-post: kuldar@poltsamaa.ee