EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liit annab tänasel tunnustussündmusel Pernova Loodusmajas kätte auhinnad, millega tunnustab tublisid inimesi vee-ettevõtetest ja aktiivseid osalejaid Liidu tegevustes.

Pressiteade

16. november 2018

Eesti Vee-ettevõtete Liit annab tänasel tunnustussündmusel Pernova Loodusmajas kätte auhinnad, millega tunnustab tublisid inimesi vee-ettevõtetest ja aktiivseid osalejaid Liidu tegevustes. Jätkatakse ka traditsiooni anda välja Elutöö auhind ja Aasta Veeteo auhind.

Elutöö auhinna väljaandmisega soovib Eesti Vee-ettevõtete Liit tunnustada inimest, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud tunnustust vääriva jälje veemajanduse arengusse. Auhinnaga Aasta Veetegu soovime tunnustada hea joogivee või puhta keskkonna nimel tehtud tegusid ning tutvustada neid laiemale üldsusele.

Elutöö auhinna kandidaatiks on sel aastal esitatud professor Enn Loigu, dotsent Jaan Karu, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Kohila Maja OÜ pikaaegne juht Rein Langeproon, Pärnu Vesi AS tehnilise teeninduse juht Roman Vaba ja pikalt maaparanduse ja veemajandusehituse valdkonnas tegutsenud Jüri Kriis.

Auhinnale Aasta Veetegu kandideerivad sel aastal AS Pärnu Vesi „Mõrra Rohelise Energia“ projektiga ja Keskkonnaministeerium ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kogumismahutite ehitamise toetusmeetme välja töötamisega eraisikutele.

Mõlemas kategoorias valisid esitatud nominentide seast võitjad välja Eesti Vee-ettevõtete Liiduga  liitunud ettevõtete töötajad (kokku üle 70 ettevõtte).

Täna, Pernova Loodusmajas toimuv pidulik auhinnatseremoonia, on järjekorras juba seitsmes omataoline.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 45 vee-ettevõtet ja 25 vee-alaga seotud ettevõtet.

Pille Aarma
EVEL õigusnõunik tegevdirektori kohustes
Tel: 554 6671
E-post: pille.aarma@evel.ee