EVEL: Inimesed peavad jätkuvalt ennast jäätmekäitlejaks registreerima, kui soovivad kasutada jäätmeid oma tarbeks.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

24. jaanuar 2019

Inimesed peavad jätkuvalt ennast jäätmekäitlejaks registreerima, kui soovivad kasutada jäätmeid oma tarbeks.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tegi Riigikogu Keskkonnakomisjonile juba 2018. aasta 24. mail ettepaneku täiendada menetluses olevat jäätmeseaduse eelnõu 495 SE I sättega, mis vabastaks inimesed jäätmekäitlejana registreerimise kohustusest, kui  jäätmeid soovitakse kasutada väheses koguses oma tarbeks. Senise info põhjal ei kavatseta ettepanekut arvestada ega ka isegi arutada. Riigikogu Keskkonnakomisjon ei ole eelmise aasta mai kuust alates leidnud aega, et EVEL-iga esitatud ettepaneku teemal nõu pidada.

„Antud juhul on nii kehtivas kui ka jäätmeseaduse eelnõus tegemist jäätmedirektiivi nõude oluliselt rangema kohaldamisega Eesti elanikele. Lisaks inimeste elu lihtsamaks tegemisele oleks muudatusel ka positiivne mõju halduskoormuse vähendamisele riigisektoris. Väheneks jäätmekäitlejana registreerimise taotluste arv ja hilisem kohustuslik jäätmearuannete maht,“ selgitas Pille Aarma, EVEL tegevdirektori ülesannetes.

EVEL liikmete otsene huvi sellise ettepaneku esitamisega on seotud reoveesette kasutamise suurendamisega. Seoses registreerimise nõude ja jäätmearuande esitamise kohustuse rakendamisega on eraisikute poolt kasutatava reoveesette maht oluliselt vähenenud. Seetõttu on vee-ettevõtted kaalunud ka reoveesette prügilatesse ladestamist. Inimeste poolt on nõudlus aga endiselt olemas, sest suur osa Eestis tekkivast reoveesettest ei ole nõuetekohasel kasutusel ohtlik keskkonnale ega inimeste tervisele. Reoveesete on väärtuslik, huumusrikas materjal, mida saab kasutada nii haljastuses kui ka põllumajanduses.

Jäätmete taaskasutamise suurendamine on ka Euroopa Liidu poolt seatud eesmärk ringmajandusele üleminekul. Vee-ettevõtete esmane huvi on suurendada reoveesette kasutust, kuid ka muude tavajäätmete kasutamine füüsiliste isikute poolt peab olema lihtsam. Põhjendamatu bürokraatia (registreeringu taotlemine ja jäätmearuande esitamine) pärsib olulisel määral inimeste valmisolekut jäätmeid omatarbeks kasutada. Näiteks, jäätmejaama ühe isiku poolt viidud puitlaudu ei tohi teine isik ehituse eesmärgil kaasa võtta enne, kui on sellekohase registreeringu teinud Keskkonnaametis (omakorda lisandub jäätmearuande kohustus).

Lisainfo:

Pille Aarma
EVEL tegevdirektori ülesannetes
telefon: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
telefon: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee