Aasta Veeteo vääriliseks hinnati joogivee jagamine avalikel üritustel Tallinna Vesi AS poolt, mille käigus hoiti ära tuhandete ühekordsete plastist joogipudelite teke

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
18. november 2019

Aasta Veeteo vääriliseks hinnati joogivee jagamine avalikel üritustel Tallinna Vesi AS poolt, mille käigus hoiti ära tuhandete ühekordsete plastist joogipudelite teke.

 Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) korraldas traditsioonilise aastalõpu tänuürituse sedakorda Viljandis Pärimusmuusika Aidas. Tänati tublisid vee-ettevõtete töötajaid. Auhinna Aasta Veetegu 2019 võitis AS Tallinna Vesi joogivee jagamise eest avalikel spordi-ja kogukonnaüritustel. Elutöö auhinna vääriliseks hinnati Tallinna Tehnikaülikooli emeriitdotsent Jaan Karu tänu oma pikaajalisele õpetajatööle vee ja kanalisatsiooni inseneride koolitamisel.

Suvehooajal jagas Tallinna Vesi AS joogivett  kümnetel avalikel spordi- ja kogukonnaüritustel, näiteks Stamina tervisejooksu ja -kõnnisarja üritustel, Vanalinna päevadel, Eesti Spordiselts Kalev võimlemispeol, Tallinna Tänavatoidu Festivalil, Uue Maailma Festivalil jne. Lisaks täideti Pelguranda rajatud kogukonnaaia kastmispaaki. Suvisel ajal ei möödunud nädalatki, kui Tallinna Vee paagid kuskil janule kustutust ei pakkunud. Laulu- ja tantsupeol paigaldas  Tallinna Vesi Kalevi staadionile ja Tallinna lauluväljakule joogiveepudelite täitmiseks veepaagid. Ainult sellel üritusel jagati ca 100 m3 vett. Tekkimata jäi 260 000 pooleliitrist plastpudelit, mis tähendanuks mitmeid tonne plastijäätmeid. „Seega väärib Tallinna Vesi AS suurt tunnustust looduskeskkonna hoidmise eest“, sõnas EVEL tegevjuht Pille Aarma.

Elutöö auhinna pälvinud emeriitdotsent Jaan Karu on juba aastast 1970 töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis inseneri, teaduri ja õppejõuna. Tema käe all on õppinud sadu vee ja kanalisatsiooni insenere. Jaan Karu on pühendanud ennast joogivee käitlemise temaatikale nii õppejõu kui ka uurijana ning andnud välja veekäitlusalase raamatu, mis on oluline õppevahend üliõpilastele ja käsiraamat veeinseneridele. Lisaks ülikoolitööle korraldab ta endiselt joogivee proovivõtjate koolitust ja on osalenud õppejõuna Eesti Vee-ettevõtete Liidu poolt ellu kutsutud operaatorite kutseõppes Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Endised õpilased on Jaani iseloomustanud kui muhedat õppejõudu, kes eristus teistest õppejõududest lahedama suhtumise poolest, mis ei tähendanud seda, et ta poleks olnud nõudlik.

Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris kokku kaks tegu ning Elutöö auhinnale  kolm inimest. Mõlemas kategoorias valisid esitatud nominentide seast võitjad välja elektroonilise hääletuse teel EVEL liikmed (69 veemajandussektori ettevõtet). 

Ühistegevusse panustajatena said tunnustatud Tallinna Vesi AS peatehnoloog Kristiina Soovik, Tallinna Vesi AS keskkonnateenuste juht Maris Pever, Haapsalu Vesi AS reoveepuhasti juhataja Ando Laanesoo ja  Tartu Veevärk AS tootmisjuht Indrek Hiiemäe. Tunnustatud töötegija kategoorias tänati Paide Vesi AS dispetšer-laohoidjat Anneli Nurmik´ut, Põlva Vesi reoveepuhastuse operaatorit Heino Saal´i, Pärnu Vesi AS elektriseadmete remondi-ja hoolduselektrikut Heiki Rõa´d, Saarde Kommunaal OÜ veemajanduse juhatajat Rein Andre´t, Emajõe Veevärk AS kollektiivi ning Haapsalu Vesi AS reoveepuhasti juhatajat Ando Laanesoo´d.

Elutöö auhinna väljaandmisega soovib EVEL tunnustada inimest, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud tunnustust vääriva jälje veemajanduse arengusse. Auhinnaga Aasta Veetegu soovime tunnustada hea joogivee ja/või puhta keskkonna nimel tehtud tegusid ning tutvustada neid laiale üldsusele. Auhind Ühistegevusse Panustaja väljaandmisega soovib EVEL tunnustada ja väärtustada ühistegevussse silmapaistvaid panustajaid. Autasu Tunnustatud Töötegija väljaandmisega soovib EVEL tunnustada ja väärtustada tööinimest, kes on EVEL liikmes-ettevõttes töötades pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust vee-ettevõtluse eeskujulikuks toimimiseks.

Pille Aarma
EVEL tegevjuht
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee
koduleht: www.evel.ee

Täiendav informatsioon:

Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee