Avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni poole

Avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni poole
Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) pressiteade 1.03.2021. a

Joogivee tarne ja reovee puhastamine võib mõnedes Eesti piirkondades peagi ohus olla, sest Eesti Vabariigi Valitsuse jaoks ei ole elutähtsa teenuse pakkujad endiselt piisavalt tähtsad, et tagada nende kiire vaktsineerimine.

Vee-ettevõtetes töötab ca 1300 töötajat, üle poole neist vanuses 50+. Nende ülesanne on ööpäevläbi ja 7 päeva nädalas tagada jaamade toimimine, likvideerida avariisid, paigaldada uusi süsteeme jne. Lisaks külastab igapäevaselt inimeste kodusid ning asutusi ligemale 100 vee-ettevõtete töötajat, kellel on suur oht nakatuda või levitada Covid-19 viirust.

Veega varustamine ja kanalisatsioon on elutähtis teenus, ilma milleta ühiskond ei saa tavapäraselt toimida. Teenuse katkemine seab ohtu inimeste elu ja tervise.

Näiteks Emajõe Veevärk AS-s teenindab elanikke enam kui 100-s asulas. Nende asulate joogiveepuhastite töötamise tagab aga kolm operaatorit. EVEL-i juhatuse esimees ja Emajõe Veevärk AS-i juhtaja Andres Aruheina sõnul oli tal eelmisel nädalal  töömeestega vestlus, kus üks neist teatas, et ei saa oma tööülesandeid täita enne vaktsineerimist, sest seab ohtu nii enda kui kaaskolleegide tervise. Vestluse initsiaatorid olid töötajad, kes soovisid selgitust ajakirjanduses ringlevatele artiklitele, kus arstid otsivad inimesi, keda vaktsineerida ja kas vee-ettevõtte kriitilise tähtsusega töötajad ei võiks neid “üle olevaid“ vaktsiine saada?

Vee-ettevõtted on kannatlikult oodanud ja teinud kõik võimaliku, et tagada oma töötajate ohutus. Töötajate omavahelised kokkupuuted ja klientidega suhtlemine on viidud miinimumini, kuid töötajate haigestumist see ei välista.

Päästeamet kogus juba mitu kuud tagasi kohalike omavalitsuste kriisikomisjonide kaudu kokku vee-ettevõtete kriitilise tähtsusega töötajate nimed, kes oma töös puutuvad klientidega kokku. „Meile teadaolevalt on nimekirjad sotsiaalministeeriumisse jõudnud, kuid valitsuse tasandil ei ole endiselt mõistetud, kui kriitiliselt tähtis on tagada nende kiire vaktsineerimine. Me ei väida, et suur osa juba vaktsineeritutest oleks vähem tähtsad töökohad, kuid me näeme selgelt, et valitsus ei mõista hetkel olukorra tõsidust ning pole leidnud lahendust kriitilise tähtsusega vee-ettevõtete töötajate vaktsineerimise küsimuses.“ sõnas EVEL tegevjuht Pille Aarma.

Kutsume Vabariigi Valitsust üles leidma kiireid lahendusi ning tegema kiireid otsuseid kriitilise tähtsusega vee-ettevõtete töötajate vaktsineerimise osas, sest ainult nende inimeste abiga saame tagada jätkuva veega varustamise ja kanalisatsiooni toimimise!

Pille Aarma
EVEL tegevdirektor
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

 

Täiendav info:

Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee

www.evel.ee