Eesti Vee-ettevõtete Liiduga liitus Narva Vesi AS

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

29. oktoober 2019. a

Eesti Vee-ettevõtete Liiduga liitus Narva Vesi AS

Narva Vesi AS-i juhatuse liige Renata Metsis esitas täna (29.10.2019) Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) juhatusele avalduse liidu liikmeks astumise kohta. Ühehäälselt ja üksmeelselt võeti Narva Vesi AS vastu EVEL liikmeks.

Narva Vesi AS teenindab 227 juriidilist isikut, 427 korteriühistut, 663 majavaldust Narvas ning 91 juriidilist isikut, 59 korteriühistut, 547 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on Narva Gate OÜ, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Nakro AS, Fortaco Estonia OÜ.

„Narva Vesi AS-i tänastel töötajatel on suured kogemused ettevõtete ja elanike joogiveega varustamisest ja reovee puhastamisest, mis on kasulik infoallikas paljudele teistele vee-ettevõtetele“, sõnas EVEL tegevjuht Pille Aarma. EVEL liikmed teenindavad nüüd enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijatest.

EVEL-i liikmete vahel toimub pidev infovahetus nii igapäevaste tehnoloogiliste probleemide lahendamise kui ka tulevikku vaatavate arengusuundade osas. Korraldatakse ühiskoolitusi, -õppereise ja -hankeid. Liit koondab ja esindab oma liikmete arvamusi ja ettepanekuid ministeeriumide poolt ettevalmistatud õigusaktidele. Suurimaks väärtuseks on avatus, ühendatud pädevus, usaldusväärsus ja ühistegevus.

Renata Metsis´e sõnas: „Loodame, et EVEL-is olemine võimaldab meie spetsialistidel saada uusi teadmisi ja teha koostööd. Soovime aktiivselt osaleda õigusaktide aruteludes, ühistegevustes ja  ühishangetes.“

 

Pille Aarma
EVEL tegevdirektor
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

 Renata Metsis
Narva Vesi AS juhatuse liige
Tel: + 372 5669 0002
e-post: renata.metsis@narvavesi.ee

Täiendav informatsioon:

Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee

www.evel.ee