Eesti Vee-ettevõtete Liit pärjas taas parimaid

Pressiteade

26. märts 2015

Eesti Vee-ettevõtete Liit pärjas taas parimaid

Eesti Vee-ettevõtete Liit andis eilsel juubelikonverentsil kätte traditsioonilised auhinnad – Elutöö auhinna sai sel korral ehitusinsener Enn Tõnisberg ja auhinna Aasta Veetegu pälvis Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti elluviija OÜ Strantum.

Mõlemas kategoorias valisid esitatud nominentide seast võitjad kõikide Eesti Vee-ettevõtete Liiduga (EVEL) liitunud veemajandussektori ettevõtete esindajad. „Elutöö auhinna väljaandmisega soovib EVEL tunnustada inimest, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud tunnustust vääriva jälje veemajanduse arengusse,“ ütles EVELi juhatuse esimees Hans Liibek. „Auhinnale esitati seekord kolm vägagi väärikat isikut, võitjaks tuli ehitusinsener Enn Tõnisberg.“

Hans Liibeki sõnul on Enn Tõnisberg pikima staažiga ja suurima kogemusega veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerija Eestis, kes on projekteerinud tehnoloogiaid rohkem kui pooletuhandele reoveepuhastile ja joogiveetöötlusjaamale nii linnades, tööstusettevõtetes kui maa-asulates ja loomakasvatusfarmides. „Märkimist väärib Enn Tõnisbergi kaalukas panus reovee väikepuhastite väljatöötamisel ja tehnoloogia arendamisel,“ lisas Hans Liibek. „Ta kuulub nende inseneride põlvkonda, kes alustasid Eesti veekaitse praktiliste probleemide lahendamisega ligi 50 aastat tagasi ja teeb seda tänaseni.“

Elutööauhinnale kandideerisid veel TTÜ emeriitprofessor Heino Mölder ja ASi Paide Vesi juht Jaan Madis.

Aasta Veeteo auhinna pälvis OÜ Strantum, kes viis aastail 2011-2014 ellu Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti, mille raames pandi Suurupi, Vääna-Jõesuu ja Viti küladesse maha enam kui 200 km torustikke, rajati neli kaasaegset veetöötlusjaama ja üle viiekümne reoveepumpla ning ehitati reoveepuhasti koos süvamerelasuga.

„Tegemist on mahukaima veeprojektiga, mida Ühtekuuluvusfondist perioodil 2007-2013 rahastati, seda nii maksumuselt kui ka ehitatud torustike kilomeetrite arvult,“ sõnas EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Ent mis veel olulisem – piirkonnas, kus täielikult puudus tänapäeva mõistes nii tavalisena tunduv hüve nagu ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on see nüüd olemas, enam kui 10 000-le inimesele on praeguseks tagatud nõuetekohane joogivesi ning tänu uuele reoveepuhastile jõuab loodusesse normidele vastav heitvesi.“

Vahur Tarkmees lisas, et parimaks tõendiks projekti edukusest see, et vähem kui pool aastat peale tööde valmimist on torustikega liitunud enam kui 30% piirkonna elanikest. „Strantumi kliendibaas on võrreldes varasemaga neljakordistunud ja kunagisest väikesest „kommipoest“ on saamas tõsiseltvõetav vee-ettevõte,“ lisas Vahur Tarkmees.

Auhinnale Aasta Veetegu kandideerisid AS Paide Vesi (kahe projektiga), AS Pärnu Vesi, Põltsamaa Varahalduse OÜ, Kohila Maja OÜ ja Tallinna Vesi AS.

Eile Swissoteli konverentsikeskuses toimunud pidulik auhinnatseremoonia oli järjekorras juba neljas omataoline, varasematel aastatel pälvisid Elutöö auhinna AS Kuressaare Veevärk kauaaegne juht Illar Noot, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Aleksander Maastik ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor tehnikadoktor Harald-Adam Velner. Aasta Veeteo auhinna on varasemalt pälvinud Põlva Vesi AS, AS Viimsi Vesi ja AS Tallinna Vesi.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 42 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

EVEL tähistas oma 20. tegevusaastat eile Swissotelis toimuva konverentsiga „Veega või veeta?“.

Täiendav informatsioon:

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige

Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee