Eesti Vee-ettevõtete Liit tähistab täna oma 25. sünnipäeva!

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
24. aprill 2020. a

Eesti Vee-ettevõtete Liit tähistab täna oma 25. sünnipäeva!

24. aprillil 1995 said vee-ettevõtete esindajad kokku, et arutada Eesti veemajanduse tulevikku. Pärast lühikest arutelu muutus koosolek Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) asutamiskoosolekuks.

Asutajaliikmeid oli veerand sajandit tagasi 11, tänaseks on liidul 72 liiget. Üle 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijatest saavad oma teenuse EVEL-i kuuluvatelt vee-ettevõtetelt. Ühiselt tegutsemine on andnud võimaluse teha koostööd teiste riikide organisatsioonidega, Eesti ülikoolidega ja osaleda rahvusvahelistes projektides. Liit on arvestatav partner ametisutustele nii õigusloome kui ka laiemates aruteludes.

Keskkonnaagentuuri andmetel on 25 aastaga tarbitava olmevee kogus Eestis vähenenud ligikaudu 2,5 korda, kuid tõusnud on teenuse kvaliteet ja suurenenud tarbijaskond, seda tänu ühisveevärkide rekonstrueerimisele.

Veeteenus on muutunud heas mõttes nähtamatuks – inimene avab kraani ja joob kvaliteetset vett, läheb tualetti ja ühe nupuvajutusega kaob ka suurem probleem. Muuhulgas on paslik meelde tuletada, et kraanivesi on kvaliteetne joogivesi pea kõikjal Eestis ning seepärast on asjatu kulutada loodusressursse ning raha pudeldatud joogiveele. Joogivee kvaliteedi kontroll on tagatud. Sellistele iseenesestmõistetavale teenustele nagu kraanist voolav joogivesi ja reovee ärajuhtimine hakatakse mõtlema alles siis, kui on veekatkestus, hinnatõus või suurem kriis.

Nn nähtamatu teenuse tagavad vee-ettevõtted oma ligi 1300 töötajaga. On palju erakordseid inimesi, kelle südamest antud panus ja raske töö väärib esiletõstmist ja kiitmist. Veemajanduses töötavate inimeste keskmine vanus on 55 ja üle selle (45% töötajatest), mis näitab suurt kogemuste pagasit ja töötajate lojaalsust ning missioonitunnet. Sellegipoolest tervitame järelkasvu nii noorte kui ka esimese töökogemuse saanud inimeste näol.

Soovin siiralt õnne, edu ja head tervist kõikidele EVEL-i liikmetele ja partneritele!

Asutamiskoosoleku protokollile kirjutasid alla:

Haapsalu Veevärk ME –  Rein Romet
Harves AS (Keila vee-ettevõte) –  Rein Langeproon
Jõgeva Vesi AS – Lembit Kabral
Lihula Elamu ME – Jaak Kastepõld
Põltsamaa Melior AS – Andres Vään
Rakvere Vesi ME – Urmas Krikk
Rapla Vesi ME – Rein Viikberg
Tamsalu Vesi ME – Arne Arumägi
Tapa Vesi ME – Meelis Kaseväli
Viljandi Veevärk ME – Harri Roobert
Vändra Elko ME – Joel Tints

Lugupidamisega

Pille Aarma
EVEL tegevdirektor
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

Täiendav info:
Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee