Eesti Vee-ettevõtete Liit teatab, et reedel, 21. juunil toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse lõpetajatele pidulik aktus.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

20. juuni 2019. a

Eesti Vee-ettevõtete Liit teatab, et reedel, 21. juunil toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse lõpetajatele pidulik aktus. Ligi 400-le õpilasele antakse kooli lõputunnistus, kellest 24 läbisid edukalt veekäitlusoperaatori tase 5 rakenduskava.

Veekäitlusoperaatori tase 5 rakenduskava puhul on tegemist unikaalse õppekavaga, mille avamisel oli suur initsiatiiv Eesti vee-ettevõtetel. On teada tõsiasi, et spetsilistide põud on kõigis valdkondades ja tublide töötajate nimel võitlevad kõik sektorid. Koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega on võetud suund paralleelselt noortega koolitada töökohapõhise õppe vormis ka täiskasvanud. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, kus ettevõttes toimuva praktilise õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub koostöös kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandjaga.

Sel aastal lõpetab esimene lend veekäitlusoperaatoreid, kes on edukalt läbinud 2 aastase õppeprogrammi. Õppimas on teine lend ja augusti lõpuni oodatakse avaldusi uutelt õppida soovijatelt.

Lisaks kooli lõputunnistusele väljastatakse Eesti Vee-ettevõtete Liidu, kui kutse andja poolt 23-le õpilasele kutsetunnistused kutseeksamite eduka läbimise eest veekäitlusoperaatori erialal. Tegemist on omamoodi sertifikaadiga, mis kinnitab õpilase/töötaja pädevust vee- või reoveekäitlusjaama opereerimisel.

„Loodame, et tööandjad väärtustavad vääriliselt töötajaid, kes on läbinud veekäitlusoperaatori kutsekoolituse ja see innustab ka teisi töötajaid õppima ja ennast arendama“, sõnas Eesti Vee-ettevõtete liidu tegevjuht Pille Aarma.  

Täiendav info veekäitlusoperaatori kutseõppe kohta on kättesaadav Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt: https://www.jkhk.ee/et/erialad/veekaitlusoperaator-%28sessioon%29#veekaitlusoperaator_sessioon

Toimumiskoht:  Paide Muusika- ja Teatrimaja suures saalis kell 13.00 (Paide, Pärnu 18)

Lisainfo:

Pille Aarma
EVEL tegevjuht
telefon: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee