Eesti vee-ettevõtete nutikate veearvestite ühishanke võitis Taani ettevõte Kamstrup A/S

21 Eesti Vee-ettevõtete Liitu (EVEL) kuuluvat vee-ettevõtet korraldasid uue põlvkonna nutikate veearvestite ühisostuks riigihanke, mille võitis Taani päritolu Kamstrup A/S.

„Ühishange osutus oodatult üsna populaarseks – hankedokumendid laadis alla mitukümmend ettevõtet,“ ütles EVELi juhatuse esimees Hans Liibek. „Sama oodatult selgus riigihanke tulemusi lukku lüües, et Eesti vee-ettevõtjad saavad nutikad veearvestid soetada nii-öelda letihinnast ligikaudu kolmandiku võrra soodsamalt.“

Hans Liibek soovitas teistelgi ettevõtlusorganisatsioonidel ja erialaliitudel rohkem ühishankeid korraldada. „EVELi liikmed on ühiselt ostnud nii mootorikütuseid kui elektrienergiat ning saanud tänu hankele olulist rahalist säästu,“ lausus Hans Liibek. „Meie senised kogemused on igati positiivsed.“

EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees selgitas, et uue põlvkonna nutikad veearvestid võimaldavad olemasolevat joogivee taristut paremini ja kiiremini jälgida ning niiviisi parendada süsteemi hooldamist, töökindlust ning ressursikasutust.

Vahur Tarkmehe sõnul on uutel arvestitel vanade ees mitu suurt eelist:

Nutikate veearvestite tööpõhimõte võimaldab salvestatud andmete automaatset edastamist ja kauglugemist raadioside teel „sõida mööda“ meetodil, mis on oluliselt mugavam ka tarbijatele: pole vaja enam igakuiselt andmeid edastada – vähem tüli ja meelespidamist.
Tänu uue põlvkonna nutikate veearvestite paigaldamisele on Eesti vee-ettevõtetel edaspidi võimalik varasemast oluliselt täpsemalt mõõta tarbitud veekoguseid, reageerida kiiremini veeleketele, torulõhkemistele ja samuti paremini auditeerida kasutatud ressursse – paraneb veevarustussüsteemi jätkusuutlikkus.
Uue põlvkonna arvestite oodatav eluiga on vähemalt 12 aastat, mis on kordades pikem vanema põlvkonna mehhaanilistest arvestitest.
„Uute arvestite pikem eluiga võiks aga väljenduda ka seadusandluses – hetkel kehtiva normi alusel on külma vee arvestite kordustaatlemise tähtaeg 2 aastat olenemata arvesti tüübist ja kvaliteedist,“ sõnas Vahur Tarkmees, kelle sõnul võimaldaks uue põlvkonna arvestite töökindlus kordustaatlemise tähtaja nihutada vähemalt viiele-kuuele, kui mitte isegi kümnele aastale. „EVEL on kordustaatluse tähtaja pikendamist taotlenud juba aastaid, sest joogivee kvaliteet on Eesti enamasti väga hea ning arvestite töökindlus suurenenud,“ selgitas Vahur Tarkmees. „Käesoleva ühishankega loodame Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit (MKM) julgustada kordustaatluse tähtaegasid viivitamata pikendama kuna sedavõrd suures mahus kvaliteetsete arvestite 2-aastane kordustaatluse nõude jätkumine oleks suur ressursiraiskamine ning innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtu tõrjumine.“

Vahur Tarkmees lisas, et praeguse üsna lühikese tähtajaga kordustaatluse peamiseks põhjuseks on MKM toonud veearvestite ja joogivee kehva kvaliteedi. „EVELi arvates on need hirmud ajast ja arust,“ kinnitas Vahur Tarkmees.

Lõppenud riigihanke tulemusel sõlmib iga vee-ettevõte eduka pakkujaga hankelepingu kindlaksmääratud arvu arvestite ostmiseks pakkumuses toodud hinnaga. AS Matsalu Veevärk sõlmib lisaks hankelepingule ka raamlepingu, mille alusel on hankijatel võimalik 4 aasta jooksul osta arvesteid täiendavalt. Riigihankes pakutud seadmete ühikhinnad fikseeritakse raamlepingus piirhindadena ning järgnevate tellimuste puhul ei ole pakkujal õigus küsida toodete eest kõrgemat hinda. Esimese tellimuse eeldatavaks mahuks on 25 333 veearvestit koos nutiseadmetega.

Riigihankega ostetavaid seadmeid finantseeritakse EL Ühtekuuluvusfondist 85% ulatuses. Ettevõtete omafinantseering on 15%. ELi toetusega soodustatakse tõmbekeskustest väljaspool kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutamist ning parandatakse seeläbi piirkondade konkurentsivõimet. Riigihanke esimese tellimuse maksumuseks kujunes 2 047 244 eurot ilma käibemaksuta.

Hankes osalevad Emajõe Veevärk AS; Järve Biopuhastus OÜ; Kadrina Soojus AS; Kohila Maja OÜ; Kose Vesi OÜ; Kuremaa ENVEKO AS; Kärdla Veevärk AS; Matsalu Veevärk AS; Paide Vesi AS; Põlva Vesi AS; Põltsamaa Varahalduse OÜ; Rakvere Vesi AS; Rapla Vesi AS; Saku Maja AS; Sillamäe Veevärk AS; Strantum OÜ; Tartu Veevärk AS; Valga Vesi AS; Viimsi Vesi AS; Viljandi Veevärk AS; Võru Vesi AS.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 44 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:
Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige
Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee
Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee