Eesti vee-ettevõtjad viivad oma teadmised vee majandamisest Aafrikasse

Pressiteade
22. märts 2017

Eesti vee-ettevõtjad viivad oma teadmised vee majandamisest Aafrikasse

 Täna rahvusvahelise veepäeva puhul peetud konverentsil teatas Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL), et on alustanud koostööprojekti MTÜ-ga Pan African Vision for the Environment (PAVE), mille eesmärk on veemajandusliku haridusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Aafrika suurimas riigis Nigeerias. Lähinädalail valmib projekti eksperthinnang, mille tulemustest lähtuvalt kaaluvad projektile oma õla alla panemist ka välis- ja keskkonnaministeerium. 

„Projekti eesmärk on muuta nigeerlaste suhtumist vee tarbimisse, õpetada vett säästlikumalt kasutama, vähendama reostust, propageerida veesüsteemide olulisust erinevate sihtgruppide seas, eriti aga koolides,“ selgitas EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Lisaks sellele, et EVEL panustab projekti oma aja, teadmiste, oskuste ja kogemustega, näen siin võimalust ka Eesti ehitusettevõtetele, konsultatsiooni- ja IT firmadele viia oma know-how ekspordiks sellesse maailma kõige kiiremini kasvava rahvastikuga piirkonda.“

Eesti kaasabi on oodatud eelkõige konkreetse haridusprogrammi ja metoodika välja töötamisel, õpetajate leidmisel ja õppematerjalide ettevalmistamisel. Teavitustöös loodetakse kasutada võimalikult palju e-lahendusi – videoid, nutilahendusi, interaktiivset veebipõhist õpet, millega noorte tähelepanu köita.

Projekti kestvuseks prognoosib EVEL esilagu neli aastat ja selle kogumaksumus jääb suurusjärku ca 500 000 eurot. Sellest 30% on lubanud finantseerida kohalik MTÜ PAVE oma vahenditest, ülejäänu loodetakse Vahur Tarkmehe sõnul leida ministeeriumide ja sponsorite toel, välistatud ei ole ka välisabi kaasamine.

Nigeerias elab täna 182 miljont elanikku, aastaks 2050 elab prognooside kohaselt riigis juba ligi 400 miljonit inimest. Seoses rahvastikuarvu kasvu, kliimamuutuste, linnastumise ja energia defitsiidiga on drastiliselt kasvanud vajadus riigi põhjaveevarusid kaitsta, kuid elanikkonna teadlikkus riskidest veemajanduse valdkonnas on madal.

EVELi ekspertkogu saabus äsja tagasi Nigeeriast oma esimeselt missioonireisilt, mida rahastati välisministeeriumi arengukoostöö programmi poolt. Reisi eesmärk oli kohapeal koguda informatsiooni veetaristu olukorra, selle majandamise ja inimeste hoiakute kohta haridusprojekti läbiviimise osas, et teha oma ettepanekud.

„Kogutud andmete põhjal valmib lähinädalatel eksperthinnang, mis kinnitab, kas meie oskused ja ressursid Nigeeria abistamiseks on piisavad. Pilt, mis meile kohapeal avanes, on kahtlemata lootustandev – nii tahe kui füüsiline valmisolek projekti käima lükkamiseks on täna kõigil osapooltel selgelt olemas,“ kinnitas missioonireisil osalenud EVEL ekspertgrupi liige, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ja TTÜ doktorant Erki Lember.

„Tegemist on esimese ametliku koostööprojektiga Eesti ja Nigeeria vahel. Kui see osutub edukaks, võib sellest kujuneda edasise valdkondliku koostöö alus ja edulugu Eestile, võimendades Eesti kui e-riigi positiivset kuvandit maailmas,“ sõnas Vahur Tarkmees.

Uudis Eesti vee-ettevõtjate missioonireisist leidis kajastamist ka Nigeeria meedias:

http://www.environewsnigeria.com/groups-seeks-improve-water-education-schools-communities/

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 47 vee-ettevõtet ja 30 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Erki Lember, EVELi ekspertgrupi liige
Tel: 5358 5360 E-post: erki@tktk.ee

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

logo eestieesti arengukoostöö

Meediakajastus:

ERR uudis Nigeeriast koos fotogaleriiga:
http://www.err.ee/585527/eesti-vee-ettevotjad-viivad-oma-teadmised-nigeeriasse 

Tallinna TV:
http://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/12804-2017-03-22-eesti-vee-kaitlemisalased-teadmised-on-hakanud-silma-nigeerias

ETV+:
Saates Kofe+ Vahur Värk, intervjuu kell 7:37
http://etvpluss.err.ee/v/meelelahutus/kofe_pluss/videod/gosti/65d6b774-ae17-4961-9373-05dabf8c39f3/vpolne-vozmozhno-chto-skoro-my-budem-pit-vodu-pererabotannuyu-iz-stochnykh-vod