2. juunil 2021. a allkirjastasid EVEL juhatuse aseesimees Margus Proos ja keskkonnaminister Tõnis Mölder uuendatud vaba tahte lepingu

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
3. juuni 2021. a

Eile, 2. juunil 2021. a allkirjastasid Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse aseesimees Margus Proos ja keskkonnaminister Tõnis Mölder uuendatud vaba tahte lepingu, et muuta vee-ettevõtete ja ministeeriumi koostöö veelgi tõhusamaks.

 2. juunil toimus Eesti Vee-ettevõtete Liidu üldkoosolek, millele järgnes seminar. Kohtumisel osalenud keskkonnamister Tõnis Mölder tutvustas keskkonna valdkonna poliitikate põhisuundi ja sõnumeid veesektorile.

Keskkonnaministeeriumi (KeM) veeosakonna nõunik Liisi Arm andis ülevaate KeM-i ja OECD-ga koostöös valmiva veesektori jätkusuutlikkuse analüüsi töö seniseid tulemusi ja edaspidiseid tegevusi. Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja Kaire Luht selgitas uue perioodi EL toetuste põhimõtteid.

Ühtlasi allkirjasid Eesti Vee-ettevõtete Liit ja Keskkonnaministeerium uuendatud vaba tahte lepingu. Eelmine koostöölepe sõlmiti juba 10 aastat tagasi.

Mõlemad pooled tunnistasid ühiselt soovi ja vajadust aidata kaasa Eesti keskkonnaseisundi paremaks muutmisele ning leppisid kokku, et teevad selle nimel tõhusat koostööd.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuhi Pille Aarma sõnul on keskkonnaministeerium väga oluline partner vee-ettevõtetele. „Selleks, et varustada inimesi puhta joogiveega ja juhtida ära keskkonnasäästlikult reovesi, teevad vee-ettevõtted palju tööd. Kõik globaalsed teemad nagu, kliimamuutused, ringmajandus, tehnoloogia areng, energiasäästlikkus- ja tõhusus, kvalifitseeritud tööjõu puudus, puudutavad  otseselt veemajandust. Toimetulek kaasajaprobleemidega eeldab konstruktiivsed koostööd ministeeriumiga eriti just õigusloomealastes küsimustes.“

Keskkonnaminister Tõnis Mölder kinnitas, et olukorras, kus toetused veesektorile märkimisväärselt vähenevad, on oluline leida lahendusi Eesti-siseste ressursside baasil. „Koostööleppe suurimaks väärtuseks on regulaarne infovahetus ajal, mil veemajandussektorit ootavad ees uued ja keerukad väljakutsed.“

Lisainfo:
Eesti Vee-ettevõtete Liit
Pille Aarma
Tegevjuht
Tel: +372 554 6671
E-post: pille.aarma@evel.ee

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit:
Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee

Foto: Tiit Mõtus