EurEau on esitanud kirjalikud seisukohad ettevaatus- ja innovatsiooniprintsiibi ja BREFs suhtes ning avaldanud lühiülevaate joogivee ja lekete käitlemisest.

EurEau on esitanud kirjalikud seisukohad ettevaatus- ja innovatsiooniprintsiibi ja BREFs suhtes ning avaldanud lühiülevaate joogivee ja lekete käitlemisest.