Innovatsioonilaager veemajanduse digitaliseerimiseks

Eesti Vee-ettevõtete Liit osales koos TalTechi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuriga 23-24. jaanuaril kahepäevasel inspiratsioonilaagris eesmärgiga muuta tulevikus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad digitaalseks kaasaegseks juhtimisdokumendiks.

Laagris andsid oma olulise panuse nii vee-ettevõtted kui ka konsultatsiooni firmad, kes tegelevad igapäevaselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavade koostamise ning rakendamise küsimustega. Inspiratsioonilaagri eesmärk oli luua prototüüp, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ei oleks staatiline paberkujul muutumatu dokument, vaid et seda saaks igapäevaselt kasutada investeeringute ja juhtimisotsuste tegemisel ning arvestaks tegelike vajaduste ja võimalustega.

Kahepäevane innovatsioonilaager osutus väga produktiivseks, kuna tulemusena sai kaardistatud kõik andmeplatvormid ja andmebaasid, mida saab kasutada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise aluseks, et tulevikus ei peaks taustaandmete kogumisega eraldi tegelema ja saaks keskenduda investeeringute kavale ja strateegilistele otsustele. Kaardistati ka võimalused tsentraalse andmehaldusplatvormi loomiseks, kuna tegevused kattuvad reaalajamajanduse projekti (https://realtimeeconomy.ee/) eesmärkidega.