EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) juhatus teatab, et alates 1. veebruarist 2019. a on EVEL tegevdirektor Pille Aarma.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
1. veebruar 2019                                           

 Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) juhatus teatab, et alates 1. veebruarist 2019. a on EVEL tegevdirektor Pille Aarma. Pille Aarma alustas EVEL-s töötamist õigusnõuniku ametikohal  ja alates eelmise aasta novembrist täitis ta ka tegevdirektori ülesandeid.

Eelnevad, ligi 16 aastat, töötas ta Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonnas ning hilisemas keskkonnakorralduse osakonnas jäätmetega ja ringmajandusega seotud teemadega.

EVEL soovib ka edaspidi olla tegus ja tugev eestkõneleja oma liikmetele ning asjalik koostööpartner teistele organisatsioonidele.

EVEL on üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVEL-i kuulub 44 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet. EVEL-i kuuluvad vee-ettevõtted teenindavad enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijaid.

Pille Aarma kontaktid:
Tel: +372 55 46 671
E-post: pille.aarma@evel.ee
Infot EVEL tegemiste kohta leiate kodulehelt www.evel.ee

Täiendav info:

Irina Vahtra
Kommunikatsioonijuht
Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL)
mob 56 48 3211
E-post:irina.vahtra@evel.ee