EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tunnustas reedel Pernova loodusmajas parimaid.

Pressiteade

19. november 2018

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tunnustas reedel Pernova loodusmajas parimaid. Auhinnaga Aasta Veetegu pärjati Keskkonnaministeerium eraisikute ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga liitumise toetusmeetme välja töötamise eest. Elutöö auhind anti üle professor Enn Loigule.

Eestis kasutab ühiskanalisatsiooni teenust ligikaudu 83% elanikest. Hoolimata suurtest investeeringutest taristusse on üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel ligi 15 000 majapidamist, mis ei ole liitunud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Kuna vanad või nõuetele mittevastavad reovee kogumismahutid lekivad ja reostavad põhjavett, siis tarbivad elanikud piirkonniti ebakvaliteetset joogivett. Senised meetmed liitumise soodustamiseks ja järelevalveks ei olnud loodetud mõju avaldanud. Üheks peamiseks takistuseks on olnud elanike vähene finantsvõimekus. Olukorra lahendamiseks töötas Keskkonnaministeerium välja meetme eraisikutele, et toetada ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumist ja kogumismahutite ehitamist. Meetme eelarve on 10 miljonit eurot. Auhinna võttis vastu Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja Antti Tooming, kelle sõnul andis  eraisikutele toetusmeetme väljatöötamise algse idee talle EVEL-i endine tegevdirektor Vahur Tarkmees, kuid rõhutas ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse entusiasmi ja toetavat rolli. „Auhind on tunnustus kõigile, kes aitasid meedet välja töötada ja toetavad selle elluviimist,“ lausus Antti Tooming.

Elutöö auhinna pälvinud professor Enn Loigu on oma paljude uurimistööde ja igapäevase nõustamise kaudu andnud suure panuse Eesti veemajanduse arengusse. Muuhulgas on ta hinnanud fosfori ja lämmastiku punkt- ja hajukoormuse levikut ja selle mõju veekogudele, pannud aluse jõgede süsteemsele veeseirele ning töötanud välja erinevaid toitainete mõju vähendamise meetmeid. Professor Loigu teadustöö tulemused on aluseks ka veekogumite klassipiiride määramisele. Ta on andnud suure panuse reoveesette käitlemise valdkonna arengusse. Oma pikaaegse õpetamistegevusega ülikoolis on ta taganud, et järeltulevad põlvkonnad kannaksid edasi keskkonnakaitse ja keskkonnatehnoloogia teadmisi ning kirge selle valdkonnaga tegelemise vastu.

Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris kokku kaks tegu ja Elutöö auhinnale kuus inimest. Mõlemas kategoorias valisid esitatud nominentide seast võitjad välja elektroonilise hääletuse teel EVEL-iga liitunud ettevõtete esindajad.  Sel aastal välja kuulutatud Aasta Veetegu ja Elutöö Auhind oli järjekorras juba seitsmes.

Liidu ühistegevusse panustajatena said tunnustatud Saku Maja AS finantsjuht-juhatuse liige ja EVEL juhatuse liige Kadri Kralla, Tallinna Vesi AS ärianalüüsi juht/ Watercom OÜ juhatuse liige ja finantsjuht Evelyn Hekk, Viimsi Vesi AS veetöötluse juht Nele Nilb,  Pärnu Vesi AS juhatuse liige ja EVEL juhatuse liige Leho Võrk ja Kose Vesi OÜ juhataja Margus Proos. Tunnustatud töötegija kategoorias said pärjatud Pärnu Vesi AS personali- ja koolitusjuht Maarja Leht, Saku Maja AS veemajanduse projektijuht Reimo Põldäär, Paide Vesi AS ökonomist-klienditeenindaja Irja Pankratova ja Põltsamaa Varahalduse OÜ endine töötaja Arvo Raudsepp (pensionil alates 01.11.2018).

Auhinnaga Aasta Veetegu tunnustab EVEL hea joogivee ja puhta keskkonna nimel tehtud tegusid. Elutöö auhinnaga pärjatakse inimene, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud tunnustust vääriva jälje veemajanduse arengusse. Auhinnaga Ühistegevusse Panustaja tunnustatakse ja väärtustatakse Liidu ühistegevustes silma paistnud inimesi. Auhind Tunnustatud Töötegija tunnustab ja väärtustab inimesi, kes on EVEL liikmes-ettevõttes töötades pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust vee-ettevõtluse toimimiseks.

16.11.2018 Pernova loodusmajas toimunud tunnustussündmuse väikese fotogaleriiga saab tutvuda SIIN. Pilte tuleb peagi juurde. Fotode autor: fotograaf Jüri Vlassov, Raefoto OÜ.

Eesti Vee-ettevõtete Liit
 (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 45 vee-ettevõtet ja 25 vee-alaga seotud ettevõtet.

Pille Aarma
EVEL õigusnõunik tegevdirektori ülesannetes
Tel: +372 55 466 71
e-post: pille.aarma@evel.ee

Täiendav informatsioon:

Irina Vahtra
EVEL kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211
e-post: irina.vahtra@evel.ee