EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liit tunnustas reedel Rapla Kultuurikeskuses parimaid. Auhinnaga Aasta Veetegu pärjati Järvamaa Kutsehariduskeskus veekäitlusoperaatori kutseõppe avamise eest. Elutöö auhind anti Paide Vee juhile Jaan Madisele.

Pressiteade

20. november 2017

EVEL: Eesti Vee-ettevõtete Liit tunnustas reedel Rapla Kultuurikeskuses parimaid.  Auhinnaga Aasta Veetegu pärjati Järvamaa Kutsehariduskeskus veekäitlusoperaatori kutseõppe avamise eest. Elutöö auhind anti Paide Vee juhile Jaan Madisele.

Veekäitlusoperaatori kutseõppe vajadust tõdeti EVELis juba 2012 aastal kui koostati liidu strateegiat aastateks 2012-2016. Seega võib väita, et kutseõppe avamiseks mõttest teostuseni kulus viis aastat. Keskkonnaministeeriumi hinnangul on pädevate veekäitlusoperaatorite väljaõpe äärmiselt oluline, et tagada kallihinnaliste vee- ning kanalisatsiooniseadmete nõuetekohane hooldus ja järjepidev toimimine. Veekäitlusoperaatori tööst oleneb ka see, kui puhas on meie joogivesi ning kui keskkonnasäästlikult puhastame reovett. Seadmete asjakohane käsitlemine on võimalik vaid kvalifitseeritud tööjõudu kasutades, kuna veemajanduses on tegemist äärmiselt keeruliste ja väga spetsiifiliste tööprotsessidega, mis nõuavad eriteadmisi. “See on tunnustus kõigile osapooltele, kes kutseõppe avamisel koostööd tegid. Kiitust väärivad ka eriala õpetajad,” lausus autasu pälvinud Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Ivar Kohjus.

Elutöö auhinna pälvinud Jaan Madist tutvustati tunnustussündmusel kui Järvamaa veemajanduse Grand Old Man’i, kelle arvamuseta läbi ei saa. Jaan on vaieldamatult vee ja reovee alal hinnatud spetsialist mitte ainult Järvamaal, vaid kogu Eesti mõistes. Suurt pühendumust on Jaan näidanud veemajanduse õigusloomes kaasarääkides ja arvamust avaldades, seda eriti reovees esinevate ohtlike ainete küsimuses. “Vähim, mida ma seadusaktidest ootan, on elementaarsete füüsikaseadustega arvestamine ja selles asjas on seadusloojatel veel arenguruumi,” tõdes Jaan tunnustust vastuvõttes. Jaan Madis on EVEL juhatuse liige alates aastast 2005.

Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris kokku neli tegu ning Elutöö auhinnale kümme inimest. Mõlemas kategoorias valisid esitatud nominentide seast võitjad elektroonilise hääletuse teel kõikide Eesti Vee-ettevõtete Liiduga (EVEL) liitunud 74 veemajandussektori ettevõtete esindajad.  Aasta Veeteo ning Elutöö Auhinna saajad kuulutas Eesti Vee-ettevõtete Liit sel aastal välja kuuendat korda.

Ühistegevusse panustajatena said tunnustatud Järve Biopuhastuse OÜ tootmisdirektor ja EVEL juhatuse aseesimees Andra Pärnamäe, AS Tallinna Vesi insenerteenistuse juht Ellen Mihklepp ja AS Tartu Veevärk juhataja Toomas Kapp. Tunnustatud töötegija kategoorias said pärjatud AS Pärnu Vesi labori juht Ene Udusalu, AS Põlva Vesi kliendihaldur Leida Muuga, AS Tapa Vesi reoveepuhasti juhataja Aaro Neidek ja OÜ Raven reoveepuhasti operaator Riho Rätsepp.

Elutöö auhinna väljaandmisega soovib EVEL tunnustada inimest, kes on Eesti veemajandussektori arengule pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust ja tööalasest tegevusest ning jätnud tunnustust vääriva jälje veemajanduse arengusse. Auhinnaga Aasta Veetegu soovime tunnustada hea joogivee ja/või puhta keskkonna nimel tehtud tegusid ning tutvustada neid laiale üldsusele. Auhind Ühistegevusse Panustaja väljaandmisega soovib EVEL tunnustada ja väärtustada ühistegevussse silmapaistvaid panustajaid. Autasu Tunnustatud Töötegija väljaandmisega soovib EVEL tunnustada ja väärtustada tööinimest, kes on EVEL liikmes-ettevõttes töötades pühendanud tähelepanuväärse osa oma elust vee-ettevõtluse eeskujulikuks toimimiseks.

17.11.2017 Rapla Kultuurikeskuses toimunud tunnustussündmuse fotogaleriiga saab tutvuda SIIN. Fotode autor: Siim Solman.

Eesti Vee-ettevõtete Liit
 (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 47 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

 

Vahur Tarkmees,
EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153
e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

Täiendav informatsioon:

Irina Vahtra, EVELi kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211;
e-post: irina.vahtra@evel.ee

logo eestiVesi annab elu!