EVEL: Joogivee kvaliteet Eestis on väga hea ja selle üle oleme uhked. Kvaliteedi kontrolli muutumine riskipõhiseks on põhjendatud. See annab vee-ettevõtetele võimaluse optimeerida uuritavaid näitajaid ja proovivõtusagedust võimaldades kontrollikulude kokkuhoidu. Samas on oluline mõista, et vastutus joogivee kvaliteedi eest on jagatud.

Pressiteade

25. september 2017

EVEL: Joogivee kvaliteet Eestis on väga hea ja selle üle oleme uhked. Kvaliteedi kontrolli muutumine riskipõhiseks on põhjendatud. See annab vee-ettevõtetele võimaluse optimeerida uuritavaid näitajaid ja proovivõtusagedust võimaldades kontrollikulude kokkuhoidu. Samas on oluline mõista, et vastutus joogivee kvaliteedi eest on jagatud.

Sotsiaalministeeriumi pressiteates  selgitatakse, et 27. oktoobril 2017. aastal jõustuva joogivee kvaliteedi ja kontrolli määruse muudatus võimaldab joogiveega seotud ohtusid paremini ennetada. Muuhulgas viidatakse, et riskihinnang käsitleb võimalikke ohtusid joogiveele kogu ahela ulatuses vee võtust kraanini. EVEL peab siinkohal vajalikuks täpsustada, et vee-ettevõtte riskihinnang algab tõepoolest vee võtust põhja- või pinnaveest, aga sisuliselt lõpeb ühisveevärgi ja kinnistu veevärgi liitumispunktis. Liitumispunktist kraanini kulgev ahel vajaks samuti riskihinnangut. Seda peaks tegema korteriühistu või majaomanik. Kuna määrus selleks omanikku ei kohusta, saab loota vaid teadlikkusele ja vastutustundele.  

Vee-ettevõtted on huvitatud, et tarbijani jõuaks kvaliteetne joogivesi, sest tarbija suhtumine joogivee ohutusse ja vee-ettevõtesse kujuneb kraanivee kvaliteedist. Vee-ettevõtted pole vähemalgi määral ükskõiksed, kui puhas joogivesi saastub kinnistu ja majasiseses torustikus, filtrites ja muudes süsteemides. Joogivee ohutusele tuleb läheneda terviklikult. Inimeste usaldus kraanivee vastu on viimastel aastatel hoogsalt kasvanud ja vee-ettevõtted soovivad, et see nii jääkski. Sestap, igaüks peab selgelt teadma oma vastutust ja võimalusi. Seejuures on teavitus- ja selgitustööl ülioluline roll igal tasandil. EVEL ulatab selles tähtsas asjas käe koostööks kõigiga.

EVEL, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti esindajad määruse muudatusi arutamas.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 47 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

 

Vahur Tarkmees
EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153
e-post: vahur.tarkmees@evel.ee
www.evel.ee 

Vesi annab elulogo eesti