EVEL liitus katuseorganisatsiooniga

Pressiteade

13. mai 2015

EVEL liitus Euroopa katusorganisatsiooniga

Eesti Vee-ettevõtete Liit EVEL astus Vee-ettevõtete rahvuslike liitude Euroopa föderatsiooni EUREAU liikmeks.

Vee-ettevõtete rahvuslike liitude Euroopa föderatsiooni (EUREAU) üldkoosolek otsustas maikuisel üldkoosolekul võtta liikmeks Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kui Eesti vee-ettevõtete esindusorganisatsiooni.

„EVEL oli EUREAU liige aastatel 1999-2009. Mul on äärmiselt hea meel, et EVEL otsustas taasühineda Euroopa vee-ettevõtete esindusorganisatsiooniga ning, lisaks EUREAU aktiivsele esindamisele Eestis, panna oma liikmete hääl kõlama Euroopa südames, Euroopa institutsioonides,“ sõnas EUREAU president Carl-Emil Larsen.

EVELi juhatuse esimees Hans Liibek ütles, et kuna Euroopa Liidu õigusaktid reguleerivad otseselt Eesti vee-ettevõtete tegevust, annab EUREAUga liitumine seega olulise võimaluse juba selliste õigusaktide planeerimise faasis Eesti huvide eest seista. „Samuti võimaldab liikmelisus EUREAUs vahetada informatsiooni ja kogemusi teiste Euroopa vee-ettevõtetega. Lisaks EVEL liikmetele võidab sellest Eesti ühiskond ning keskkond tervikuna,“ lausus Hans Liibek. „Euroopa katusorganisatsiooniga liitumine annab meile ehk ka parema arusaamise, kas Eesti keskkonnapoliitika arvestab Eestile mõistlike nõuete kehtestamisega või püüame olla rohkem eurooplased kui eurooplased ise.“

„EUREAU liikmelisuse taastamine oli EVELi strateegiline ülesanne – rahvusvaheliste suhete tähtsust parimate praktika leidmisel ja rakendamisel Eestis on raske ülehinnata,“ rääkis Hans Liibek. „Eesti vee-ettevõtlus on aastate jooksul palju arenenud ning kindlasti on midagi õppida ja õpetada ka teistele väljaspool Eestit, seetõttu on rahvusvaheliste suhete arendamine üks oluline EVELi tegevusvaldkond.“

EUREAU (www.eureau.org) on Euroopa veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutavate ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad alates 7. maist 2015 Norra, Šveitsi ja 25 Euroopa Liidu liikmesriigi vee-ettevõtlusorganisatsioonid.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 42 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige

Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee