Muudame nähtamatu nähtavaks.

EVEL pressiteade

19.11.2022

Muudame nähtamatu nähtavaks!

Ülemaailmset tualetipäeva peetakse igal aastal 19. novembril. Seda tähistatakse juba alates 2013. aastast. Tualetipäeva hakati tähistama seetõttu, et tõsta inimeste teadlikkust reovee puhastamise vajadusest ja selle tähtsusest meie elukvaliteedile ja hügieenile. Kas teadsite, et rohkem kui 3,6 miljardil inimesel maailmas puudub ohutu reovee ärajuhtimise ja puhastamise võimalus.

Ebapiisavad reovee puhastamise lahendused saastavad otseselt meie keskkonda, nii jõgesid, järvi, merd kui ka pinnast, mille tulemusena halveneb ka põhjavee kvaliteet ning joogiveevaru.

Eestis on reovee puhastamise tase suhteliselt kõrge. Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt on Eestis ühiskanalisatsiooniga ühendatud lausa 82% elanikest. Eestis on üle 17 600 kilomeetri ühiskanalisatsioonitorustikke, mille toimise ja töökorras hoidmisega tegelevad vee-ettevõtjad igapäevaselt. Selliste suurte taristusüsteemide haldamine nõuab kvalifitseeritud tööjõudu ja rahalist ressurssi, et igapäevane vajalik hooldus ja investeeringud saaksid õigeaegselt tehtud. Veetaristu korrashoiu eest seisavad vee-ettevõtted, kuid nende tegevust märkame sageli alles siis, kui vesi enam kraanist ei jookse või reovesi tekitab ummistusi. Märkame vee-ettevõtete tegevust ja muudame nähtamatu nähtavaks!

https://www.worldtoiletday.info/