Kutseõppe arendamise eesmärgil kohtusid Eesti ja Läti veeliidud

3. ja 4. novembril toimus Tartus Erasmus+ projekti ″Keskkonnavaldkonna kutsehariduse arendamine‶ jätkuseminar.

Projekt viiakse ellu koostöös Läti Vee- ja Reoveeettevõetete Liiduga. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, et koostöös arendada veespetsialistide eriala kutseõpet nii Eestis kui ka Lätis.

Tartus toimunud seminaril tegid ettekande Haridus- ja Teadusministeeriumist Rita Kask, kes andis ülevaate Eesti kutsehariduse süsteemist. Keskkonnaministeeriumist Katri Kartau tutvustas Keskkonnaministeeriumi koostatud veekäitluse operaatorite kursust. Kogemusi jagasid ka Riia Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, Järvamaa Kutsehariduskeskuse, aqua consult baltic OÜ, Emajõe Veevärgi AS, Tartu Veevärgi AS kui ka Mati Vesi OÜ esindajad.

Suured tänud Tartu Veevärgile, kes võõrustas Eesti ja Läti kolleege eesmärgistatud kutseõppe arendamiseks.