EVEL: Sunddividendide nõude seadustamine on vee-ettevõtlusele negatiivse mõjuga

Pressiteade

25. juuli 2018

EVEL: Sunddividendide nõude seadustamine on vee-ettevõtlusele negatiivse mõjuga.

Suure tähelepanu osaliseks saanud sunddividendide eelnõu, mille eesmärgiks on anda väikeaktsionäridele õigus nõuda ettevõttelt sunniviisiliselt dividendide maksmist, on vee-ettevõtetele kahtlemata negatiivse mõjuga.

Eestis on regionaalne vee-ettevõtlus, kus paljud kohalikud omavalitsused on ühinenud aktsiaseltsidesse, laialt levinud ja arenev trend. Taolisi aktsiaseltse iseloomustab see, et on üks-kaks tuumikaktsionäri ja väikeaktsionärid. Enamasti on väikeaktsionäride osalus suurem kui 26 protsenti, kes võiksid nõuda omanikutulu. Regionaalsed vee-ettevõtted osutavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenust ettevõtte kohalikest omavalitsustest (KOV) aktsionäride valdustes ja vahel laiemaltki. ÜVK teenuse kvaliteetseks ja kestlikuks osutamiseks on investeeritud sajandi vahetusest enam kui miljard eurot ja investeeringud peavad jätkuma.

Veeteenust osutavad aktsiaseltsid tegutsevad äriseadustiku alusel nagu kõik teisedki äriühingud. Kujutage nüüd ette olukorda, kus vee-ettevõtte väikeaktsionäridest KOV’idel tekib õigus sunddividendidele, kui samal ajal on ettevõttel vaja kasum investeerida. Ja investeerida sageli justnimelt väiksemate asumite ehk KOV’ide heaks. Suured, enam kui kolme KOV’i osalusega aktsiaseltsid saavad mõistlikult toimida solidaarsetel alustel, kus suuremad tuumik vallad sisuliselt toetavad väiksemate omavalitsuste veeteenust, hoides veeteenuse hinna tarbijatele ühtlaselt mõistlikul tasemel kogu teeninduspiirkonnas. Sunddividendide nõudeõiguse seadustamine oleks multiaktsionäridest koosnevate vee-ettevõtete moraalile ja kestlikkusele laastava mõjuga.

Vee-ettevõtluses väärib tähelepanu seegi erisus, et riigiabiga soetatud varade kapitaliseerimisega tekkiv kasum on vaid raamatupidamislik ja näiline.  Toetustega soetatud varade amortiseerimisel kasum kahaneb nagu sulavõi, aga veeteenuse hinnas see ei kajastu. Ühel majandusaastal võib vee-ettevõtte kasum ulatuda kümnetesse miljonitesse eurodesse. Absurdne on olukord, kui väikeaktsionärid saavad sunddividende näilisest kasumist. Vee-ettevõte majandamine oleks võimatu.

Sunddividendide seaduse kahjulikkuse mõistmiseks veesektorile ei ole vaja teostada kallist mõjuanalüüsi, see peaks olema nüüd selge ega aura loodetavasti  põuasel ajal õhku nagu hane selga vesi.

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 46 vee-ettevõtet, kes teenindavad ca 90% ühisveevärgi teenuse  tarbijast Eestis ja 25 vee-alaga seotud ettevõtet.

 

Täiendav informatsioon:

 
Vahur Tarkmees
EVELi tegevdirektor
Tel: 530 92 153
E-post: vahur.tarkmees@evel.ee