EVEL: Täna, esimest korda Eestis, alustavad 25 õpilast Järvamaa Kutsehariduskeskuses omandama tulevikueriala – veekäitlusoperaatori kutset.

Pressiteade

15. september 2017

EVEL: Täna, esimest korda Eestis, alustavad 25 õpilast Järvamaa Kutsehariduskeskuses omandama tulevikueriala – veekäitlusoperaatori kutset. Ühiskond väärtustab üha enam puhast joogivett ja keskkonda ning oskab hinnata inimesi, kellest see oleneb. Veekäitlusoperaatori amet on tulevikueriala, mille omandamiseks on parim aeg. See tööpõld ei lõpe.

Veekäitlusoperaatori kutseõppe avamiseks valmistuti kolm aastat. See on väga paljude osapoolte koostöövili, mille ajendiks on vastutustunne inimeste tervise ja keskkonna ees. Eelkõige veekäitlusoperaatorite teadmistest ja oskustest oleneb  nii joogivee kui heitvee ohutus.  Vee-ettevõtted on haritud operaatoritest tundnud kogu aeg suurt puudust. Lahenduseks saigi olla piltlikult öeldes oma kooli avamine. Järvamaa Kutsehariduskeskus osutus väga õigeks valikuks, kellega koostöös jõudsime eesmärgini juhtõpetaja Ivar Kohjuse ja direktor Rein Oselini hoolivuse toel.

Esimene kursus lõpetab 2019 aasta suvel. Kutsetunnistuse saamiseks tuleb läbida teadmiste põhjalik kontroll kutseeksami näol. Tööandjad peavad olema kindlad, et tunnistus on tõsiseltvõetav ja selle omanik tööjõuturul hinnatud. Kutsetunnistus on haridust tõendavaks dokumendiks ka mujal Euroopas. EVEL kavatseb saada kutse andjaks ja valmistub osalema Kutsekoja poolt väljakuulutatud konkursil. Kes siis veel kui mitte tööandjate katusorganisatsioon peab võtma kaasvastutuse õppekvaliteedi kontrollimiseks ja hoidmiseks. Tulevikus peaks niivõrd vastutusrikast tööd tegev inimene olema kohustatud omama veekäitlusoperaatori kutsetunnistust. Selle kohustuse rakendamiseks ootame riigi tuge uue, hetkel Keskkonnaministeeriumis ettevalmistatava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega. Mõistagi saab vastav nõue jõustuda piisava aja möödudes, et  kutsetunnistusega pärjatud operaatoreid jätkuks.

Soovin veel tähelepanu juhtida, et täna alustava kutseõppe vormiks on töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe. See tähendab kooli, õpilase ja tööandja tihedat koostööd. Olen siiralt tänulik kõigile õpilastele, tööandjatele, õppejõududele ja kogu kooliperele, kes väärtustavad veekäitlusoperaatori kutseõpet. Nemad tegid tänase päeva tähtsaks.

Operaatorite järelkasvuks on vajalik järgmistel aastatel avada statsionaarse õppevormiga kursusi. Veekäitlus on kiirelt arenev valdkond, kus digitaliseerumine ja IT tehnoloogiad omandavad järjest olulisemat rolli.  Ühiskond väärtustab üha enam puhast joogivett ja keskkonda ning oskab hinnata inimesi, kellest see oleneb. Veekäitlusoperaatori amet on tulevikueriala, mille omandamiseks on parim aeg. See tööpõld ei lõpe.

Foto AS Paide Vesi reoveepuhastil töötavatest operaatoritest SIIN.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 47 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

Vahur Tarkmees
EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153
e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

Vesi annab elulogo eesti