TULGE ÕPPIMA VEEKÄITLUSOPERAATORIKS!

Sel õppeaastal on Järva Kutsehariduskeskuse õppekava Veekäitlusoperaator, tase 5, muudetud kaheks eraldi õppekavaks: Joogiveekäitleja, tase 5, ja Reoveekäitleja, tase 5 (vt ka Kutsestandardid: Veekäitlusoperaator, tase 5 – Kutseregister).
Õppekavadel on võimalik õppida keskhariduse baasil ja tasuta. Veekäitluserialade rahastamist toetas KIK.
Kummassegi rühma võetakse vastu kuni 16 huvilist ja kursused algavad 22. septembril 2023.
Kursustele registreerida saab sais.ee keskkonnas või meiliaadressil ivar.kohjus@jkhk.ee. Meili kaudu registreerides palun lisada isikukood, telefoninumber, meiliaadress, keskharidust tõendava dokumendi koopia ja suunava firma nimi koos kontaktisiku andmetega.
Kõik küsimused teretulnud: kirjutage meilile või helistage telefonil +372 52 552 65, Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Ivar Kohjus.
Kasutage ainulaadset võimalust!

foto: freepick